Buitenlandse werkverplaatsingen

Wat? 

De grenzen met de buurlanden zijn open. Je kan je dus in principe verplaatsen om te gaan werken, mits je je aan de daar geldende corona-regels houdt.

Er gelden evenwel restricties voor bepaalde landen en streken. Dat betekent dat je niet zomaar naar elk land of elke regio kan reizen én dat bij terugkeer naar België rekening gehouden moet worden met een verplichte test en/of quarantaine. Aan de grens zijn er controles.

Een actuele stand van zaken vind je op de website van de overheid. (https://www.info-coronavirus.be/nl/)

Het is aangewezen dat je de nodige bewijsstukken bij hebt om aan te tonen dat je de grens overgaat om daar te gaan werken. Werknemers kunnen een attest van hun werkgevers krijgen waarmee ze kunnen bewijzen dat ze voor het werk naar het buitenland moeten. Meer info op werk.belgie.be.

Verklaring op eer

Sinds 27 januari zijn enkel essentiële reizen van en naar België toegelaten. Iedereen die zich verplaatst naar het buitenland moet een verklaring op eer invullen.

Je vindt een modelformulier voor zo’n verklaring op eer op de website info-coronavirus.be.

Dit formulier dient te worden ingevuld en ondertekend voor het vertrek naar het buitenland en gedurende de hele reis in digitale of papieren versie te worden bijgehouden.

Deze verklaring op eer moet voor elke grensoverschrijding ingevuld worden. Als de buitenlandse reis een frequent en repetitief karakter heeft, hoeft dit slecht éénmalig.

Bovenop de verklaring dient ook een bewijsstuk aangeleverd te worden dat aantoont dat je de grens over gaat om te werken.

Frankrijk

 • Niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden. Iedereen moet een attest op zak hebben om aan te tonen dat de verplaatsing die wordt gemaakt, noodzakelijk is.
 • De bedrijven blijven open. Er geldt een avondklok vanaf 19 uur tot 6 uur.
 • In zestien departementen gelden strengere regels.
 • Sinds maandag 1 februari moet iedereen die Frankrijk binnen wil, ook EU-burgers die over land komen, een negatieve PCR-test voorleggen. Die verplichting geldt niet voor vrachtvervoer, voor grensarbeiders en voor wie op minder dan 30 km van de grens woont.
 • Alle info over de coronamaatregelen in Frankrijk vind je op de website en op deze van het ministerie van binnenlandse zaken.
 • Een gids met de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften vind je hier.

Luxemburg

Nederland

 • In Nederland gold tot en met 15 maart een quasi algemene quarantaineplicht van 10 dagen voor al wie naar Nederland reisde. Voor zakenreizen is opnieuw een uitzondering.
 • Info over reizen naar Nederland.
 • De horeca en niet-essentiële winkels zijn gesloten. Het dragen van mondmaskers in openbare ruimtes is verplicht.
 • In heel Nederland geldt een avondklok tussen 22 u. en 4.30 u. Wie tijdens de avondklok voor het werk buiten is, heeft het formulier 'Eigen verklaring avondklok' en het formulier 'Werkgeversverklaring avondklok' nodig. Alle info over de avondklok vind je op de website rijksoverheid.nl
 • Info voor bouwbedrijven.
 • Info Nederlandse overheid.

Duitsland

 • In Duitsland gelden strenge maatregelen, voorlopig tot 18 april.
 • Mensen die uit een risicogebied naar Duitsland reizen of terugkeren (rode zone - België is ook een rode zone), moeten net als bij ons twee coronatests afleggen: één bij aankomst waarna een quarantaine van vijf dagen volgt en één na afloop van die periode.
 • Niet-essentiële winkels en restaurants zijn gesloten en de hotels mogen alleen gasten toelaten die voor professionele redenen reizen.
 • Info voor bouwbedrijven.

Terugkeer naar België

Ben je langer dan 48 uur in het buitenland geweest, en blijf je dan langer dan 48 uur in België? Dan moet je 48 uur voor terugkeer het Passenger Locator Form (PLF) invullen.

Op basis daarvan wordt bepaald of je in quarantaine moet en/of getest moet worden of niet.

Was je langer dan 48 uur in een rode zone, dan moet je in principe verplicht in quarantaine en moet je je laten testen op dag één en op dag zeven. Als de test op dag zeven negatief is, mag je uit quarantaine. Kom je terug uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika dan kan dat ten vroegste na de volle 10 dagen, ook als de test op dag zeven negatief is.

Je moet wel ‘waakzaam blijven’ tot dag veertien. Als de test positief is, wordt jouw quarantaine verlengd en moet je in zelfisolatie, voor minstens 10 dagen.

Uitzondering op quarantaineplicht voor zakenreizen

Voor zakenreizigers geldt vanaf 4 januari in bepaalde gevallen een uitzondering op de quarantaineplicht, als uit hun PLF blijkt dat ze géén risicogedrag vertoonden.

Je neemt daarvoor volgende stappen:

BTA-formulier

De zaakvoerder/werkgever vult het Business Travel Abroad-formulier in (BTA). Meteen na het verzenden van de aanvraag ontvangt hij een BTA-certificaatnummer. Dit nummer bezorgt hij aan de werknemer die naar het buitenland gaat voor het werk (of houdt hij bij als het om zichzelf gaat). Opgelet: dit moet je doen vóór het vertrek naar het buitenland! Per reiziger en per reis moet één formulier ingevuld te worden. Het formulier is telkens voor max. 30 dagen geldig. Als de reis langer dan één maand duurt, dan kan het formulier pas in de maand van terugkeer ingevuld worden.
Hier kan je het BTA-formulier raadplegen en invullen.

Invullen van het Passenger Locator Form (PLF)

Max. 48 uur voor terugkeer naar België moet de reiziger het PLF-formulier invullen. Voortaan staat er bij de sectie “Aankomst in België “een extra optie. Je kan aangeven dat je reist om professionele redenen. Er verschijnt dan een veld waar je het BTA-certificaatnummer moet invullen.

Invullen van het zelfevaluatieformulier

Dit zelfevaluatieformulier maakt al enkele maanden deel uit van het Passenger Locator Form (PLF). Ook zakenreizigers moeten dit nog altijd invullen. Op basis van de antwoorden wordt een risicoscore berekend. Als deze laag is en je hebt een geldig BTA-certificaatnummer ingevuld, dan hoef je niet in quarantaine.

Meer info, zoals reisadvies per land en regio, vind je op de website van Buitenlandse Zaken en op www.info-coronavirus.be

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?