Rampen en noodplanning

Wat? 

Het stadsbestuur is voorbereid op een ramp zoals een grote brand, een groot ongeval of een aanslag. Voor dit soort situaties ligt een draaiboek klaar: het gemeentelijk rampenplan. In het rampenplan staan de procedures die bij een ramp moeten worden gevolgd en alle mogelijke gegevens die bij de bestrijding van een ramp nodig kunnen zijn.
Het rampenplan, kan worden afgekondigd bij zware overstromingen of aardbevingen, bij catastrofen zoals een spoor- of vliegtuigongeval en bij schadegevallen, zoals een ontploffing of brand. 

Als het gemeentelijk rampenplan wordt afgekondigd, betekent dit dus dat er bepaalde procedures in werking treden waarbij de verschillende diensten (brandweer, politie, hulpdiensten, stadsdiensten,...) gecoördineerd samenwerken om de rampsituatie te bestrijden.

Hoe? 

De dienst Communicatie van Stad Roeselare is verantwoordelijk voor discipline 5 van het gemeentelijk rampenplan, namelijk 'informatie aan de bevolking'. Dit houdt in dat de inwoners in het geval van een ramp snel, correct en volledig moeten kunnen worden geïnformeerd.

De stad gebruikt hiervoor verschillende kanalen:

 • De stadswebsite
 • De sociale netwerkprofielen van de stad
 • De lokale pers 

 

Het rampenplan voorziet drie fasen. Kleinere rampen worden op lokaal vlak bestreden, voor grotere rampen of wanneer verschillende gemeenten bij de ramp betrokken zijn, worden andere fasen van het rampenplan afgekondigd. Het zijn die afkondigingen die je hoort op radio of televisie.

Bij de afkondiging van een alarmfase verwittigt de coördinator steeds het hogere niveau, zodat die zich al kunnen voorbereiden op een mogelijke afkondiging van een nieuwe fase.

 1. Gemeentelijke fase
  De burgemeester kondigt de gemeentelijke fase van het rampenplan af. Deze fase is het laagste niveau. Wanneer er bijvoorbeeld een grote brand uitbreekt, die geen gevaar betekent voor de bevolking van andere gemeenten, spreken we over de gemeentelijke fase. De coördinatie gebeurt door de burgemeester. Een gemeentelijk coördinatiecomité staat hem hierin bij.
 2. Provinciale fase
  De provinciale fase wordt afgekondigd door de provinciegouverneur.  Dat gebeurt wanneer een ramp in de gemeentelijke fase uit de hand loopt of wanneer een ongeval gevolgen heeft voor meer dan één gemeente. Samen met het provinciaal coördinatiecomité neemt de gouverneur de leiding over van de burgemeester. Hij beschikt hiervoor ook over een operationele staf op het terrein. De staf vergadert op een veilige locatie zo dicht mogelijk bij de plaats van de ramp. Het provinciaal coördinatiecomité wordt voorgezeten door de gouverneur. Dit comité organiseert de hulpverlening en neemt de eindbeslissingen.
 3. Federale fase
  Het is de minister van Binnenlandse Zaken die de federale fase afkondigt. Dat gebeurt wanneer een ramp de provinciegrenzen overstijgt of bij rampen die grote delen van het land treffen, zoals overstromingen. Het is ook de minister die in deze fase de leiding neemt.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?