Heraanleg Diksmuidsesteenweg als antwoord tegen wateroverlast

21 september 2021

Om de stad beter te beschermen tegen overstromingen is buffering van het hemelwater belangrijk. Daar waar de Klauwaertsbeek in de omgeving van de Diksmuidsesteenweg stroomt, zullen verschillende werken worden uitgevoerd om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Deze ingrepen zullen ook een gunstige impact hebben op de werking van de Mandel in het centrum.

  • aanleg van een collector
  • saneringswerken om de Klauwaertsbeek proper te maken
  • aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Naast de grote investeringen die geleverd worden in de strijd tegen wateroverlast, voorziet de Stad ook in een veilige heraanleg van de Diksmuidsesteenweg. De inwoners en handelaars konden in juni de ontwerpen van dichtbij inkijken tijdens contactdagen die de Stad samen met Aquafin organiseerde. Met deze plannen wil de Stad een antwoord bieden op verschillende meldingen en pijnpunten: onaangepaste snelheid, ongeoorloofde parkeerplaatsen op openbaar domein, weinig groen en te vaak conflicten tussen auto’s en fietsers.

  • fietsveiligheid voorop
  • maatregelen tegen snelheid met fietssugestiestroken waar geen fietspad mogelijk is en zone 30
  • meer groen en waterdoorlatende parkeerstroken

De nutswerken zullen vermoedelijk begin 2022 starten om nadien vanaf september 2022 te starten met de rioleringswerken tussen de Wallenstraat en de Westlaan

  • groene fietsveilige Diksmuidsesteenweg
Toon vergrote weergave in een popup (groene fietsveilige Diksmuidsesteenweg)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?