Nieuw subsidiereglement voor Klimaatscholen #VANRSL

21 september 2021

Via het reglement ‘Klimaatscholen #VANRSL’, dat in voege gaat op 1 oktober, wil de Stad scholen erkennen voor de inspanningen die ze doen en hen aanmoedigen om extra initiatieven te nemen om het klimaatthema in hun school onder de aandacht te brengen.
Scholen die ideeën hebben om hun schoolomgeving te verduurzamen of om in te zetten op gedragsverandering, kunnen een financiële impuls krijgen van de Stad.
Leerkrachten maar evenzeer een oudercomité of leerlingen kunnen ,met steun van de directie, een voorstel indienen.

Projecten kunnen tot  1.500 euro betoelaagd worden. Deze middelen kunnen ingezet worden voor de aankoop van klein materiaal, de organisatie van workshops, ….

Er worden twee 2 indienperiodes voorzien per jaar, telkens met deadlines 1 mei en 1 november. Het aanvraagformulier en alle andere info is terug te vinden op de website van de Klimaatswitch op school.

Tips en ideeën om rond diverse klimaatthema’s aan de slag te gaan, vind je op de website van Klimaatswitch #VANRSL .

  • Klimaatschool de Zilverberg
Toon vergrote weergave in een popup (Klimaatschool de Zilverberg)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?