Roeselare haalt conceptsubsidie binnen voor De Route #VANRSL

27 november 2020

Vlaanderen kent Roeselare een subsidie toe om van Roeselare een groene stad te maken. Met dit budget gaat de stad aan de slag om de route tussen de verschillende groenplekken vorm te geven.

De Route #VANRSL

Een groene gordel als stapsteen naar een zachte stad in transformatie.

Roeselare is vast van plan om een groene stad te worden. Getuige de ambities in het bestuursakkoord om een groene stad te worden. Tijdens de huidige legislatuur is de stad van plan niet minder dan 100.000 bomen te planten in de stad. Maar de stad heeft ook grote ambities op vlak van vergroening, ontharding en het verhogen van de leefkwaliteit. De conceptsubsidie pakt deze ambities op. Het is dan ook goed om vast te stellen dat Vlaanderen deze ambities mee onderschrijft door het toekennen van deze conceptsubsidie. De stad Roeselare werd als één van vijf projecten geselecteerd door de jury en ontvangt hiervoor een subsidie van 72.000 euro van de Vlaamse regering. 

“Op vandaag wordt Roeselare gekarakteriseerd door een stedelijke weefsel met op zichzelf staande open ruimten die we wensen te versterken met bijkomend groen. “ stelt schepen Hostekint. “Met de conceptsubsidie wensen we een route uit te werken voor de stad die als drager fungeert en zo de verschillende plekken met elkaar connecteert en interactie doet ontstaan tussen deze individuele plekken.”  Deze route moet als concept ook de leefbaarheid in de binnenstad van Roeselare verhogen. Door de groenplekken met elkaar te verbinden ontstaat niet alleen een interessante fysieke link maar ook een boeiend en divers ecosysteem. Het centrum van Roeselare is immers de plaats waar verschillende netwerken elkaar beïnvloeden (beken, wegenis, groenassen, …). De conceptsubsidie draagt zo bij tot de lokale klimaatdoelstellingen en versterkt het gezondheidsbeleid door een meer gezonde leefomgeving te creëren.

 “Nu de ruimte schaarser wordt, dient niet enkel slim te worden gebouwd, maar ook creatief omgegaan met het implementeren van groen” vult schepen Vandenkendelaere aan. Onze ruimte staat onder druk, waardoor een nieuw evenwicht tussen stadsbeleving en leefbaarheid van de stad noodzakelijk is. De inrichting van onze publieke ruimte, de verdere vergroening van onze stad vraagt om een globale ambitie. Het project is daarom ook vernieuwend op ruimtelijk vlak omdat we niet de focus leggen op één specifieke case of één specifieke locatie maar inzetten op een overkoepelende leesbare groenstructuur die een toegevoegde waarde heeft voor de stad en hierdoor ook het woon- en leefcomfort verhoogt in onze stad.

De conceptsubsidie moet de stad in staat stellen om de transformatie van Roeselare naar een hoger niveau te tillen en ook te leren van andere trajecten en projecten die het Team Stedenbeleid reeds begeleidde en tot een goed einde bracht. Met begeleiding van een inspirerend en multidisciplinair team van stadsmakers, onderzoekers en ontwerpers zal het concept van de route uitgewerkt worden. Piet Delrue is blij vast te stellen dat met het binnenhalen van de conceptsubsidie ook invulling wordt gegeven aan de ambities van het Vooruitplan van de stad waar werd gesteld dat er resoluut moet ingezet worden op de vergroening van het stedelijk weefsel.

Schepen Hostekint wenst nog aan te vullen dat: “De stad in deze niet de enige partij is, maar ook in dialoog zal gaan met de burgerbeweging Meer-Bomen-In-Roeselare die zich inzet voor een vergroening van de stad.”

  • bergmolenbos
Toon vergrote weergave in een popup (bergmolenbos)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?