Roeselare is solidair met Oekraïne

24 maart 2022

Stad Roeselare wil solidair zijn met de vluchtelingen uit Oekraïne, en neemt daarvoor de nodige maatregelen. We bieden opvang, begeleiding en informatie aan en zetten in op vrijwilligerswerk.  

Opvang en begeleiding 

Momenteel vonden al een 40-tal Oekraïense vluchtelingen een plek in onze stad, vooral bij gastgezinnen. Maatschappelijk werkers van het Welzijnshuis staan in voor begeleiding. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we snel inspelen op vragen en bezorgdheden van vluchtelingen en burgers.
Diverse inwoners meldden zich na de federale oproep #PlekVrij aan met beschikbare opvang, goed voor zo’n 269 bedden. 
De Stad voorziet in opvang door leegstaande panden op te smukken en instapklaar te maken. We zetten, op vraag van de Vlaamse overheid, maximaal in op deze vorm van structurele ondersteuning, waarbij in een eerste fase een 100-tal kwalitatieve opvangplaatsen worden voorzien. De administratieve AZ-Delta-site op Schiervelde gelegen achter het vaccinatiecentrum, het Molenhuis en –voor een kwetsbaar gezin– de Conciërgewoning bij het Spillebad worden hiertoe uitgerust. We bereiden ons voor om deze capaciteit nog op te schalen, mocht het aantal vluchtelingen in onze stad verder toenemen.  

Informatie en communicatie 

We volgen nauwgezet de actuele informatie op vanuit de Vlaamse en federale overheid, en zorgen voor een goede informatiedoorstroming naar gastgezinnen en vluchtelingen.  
We updaten regelmatig de informatie op deze website en voor vragen zijn we bereikbaar via 1788 en oekraïne [at] roeselare.be.

Vrijwilligerswerk 

Onze Stad is een solidaire stad. Dat merkten we aan de bele berichten van burgers die zich willen inzetten, hun bezorgdheid tonen voor de vluchtelingen. Heel wat Roeselarenaars willen zich vrijwillig inzetten in deze Oekraïnecrisis. We zoeken logistieke hulp, vrijwilligers om te vertalen en mensen die Oekraïners wegwijs willen maken in onze stad. Wil je zelf als vrijwilliger aan de slag gaan, meld je dan zeker aan op de website www.roeselarevrijwilligt.be 

  • hartje in de kleuren van de Oekraïense vlag
Toon vergrote weergave in een popup (hartje in de kleuren van de Oekraïense vlag)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?