Roeselare steunt vier burgerinitiatieven voor een meer solidaire en groene toekomst

19 juli 2022

Dankzij de steun van de Stad Roeselare en bedrijfspartner Maselis kunnen het komende jaar vier projecten voor een meer duurzame toekomst gerealiseerd worden. De vier projecten zijn het resultaat van een projectoproep van de Proximitycampagne dat niet minder dan 17 voorstellen opleverde. Een onafhankelijke jury selecteerde de vier laureaten en kende in totaal 18.000 euro steun toe.

Het was het tweede jaar op rij dat de Stad deze projectoproep lanceerde met Be Planet. De Proximity-campagne geeft een boost aan projecten die gedragen en gerealiseerd worden door inwoners, verenigingen en organisaties én die bouwen aan een duurzame toekomst van de stad. De projectoproep kreeg meer draagkracht dankzij de ondersteuning van lokale ambassadeurs en de bedrijven Maister en Maselis.

Laureaten

 • Meer bomen in Roeselare vzw: planten van voedselbomen in 500 particuliere tuinen om zo de biodiversiteit te versterken (5.000 euro steun).
  Jaarlijks organiseert de vzw Meer Bomen in Roeselare samen met de Stad de ‘liefdesbomenactie’, waarbij tijdens het Valentijnsweekend gratis bomen worden uitgedeeld aan de Roeselaarse inwoners. Volgend jaar wil men hetzelfde doen met voedselbomen. Die zijn ecologisch veel interessanter, maar wel vrij duur. Dankzij de steun van Proximity worden ze alvast goed op weg geholpen.
   
 • Repair Café Roeselare: opzetten van een proefproject waarbij wordt gekeken of de huidige herstelactiviteiten van Repair Café Roeselare kunnen uitgerold worden op wijkniveau (2.700 euro steun).
  Roeselare beschikt over een actieve werking die herstellen propageert, maar er is nog nood aan verdere verspreiding. Een werking op wijkniveau zou zeer drempelverlagend kunnen werken en zo het aantal herstelacties verhogen. Tijdens een proefproject in de wijk Sint-Jozef wordt in de praktijk onderzocht of herstelactiviteiten op wijkniveau haalbaar zijn, welke organisatorische stappen daarvoor nodig zijn, welke winst hiermee geboekt kan worden en hoe dergelijk systeem verankerd kan worden.
   
 • Weerwerk: bevraging en ontmoeting van mogelijke stakeholders rond duurzame stadsdistributie (5.000 euro steun).
  Als centrumstad heeft Roeselare een groot winkelwandelgebied met handelaars, heel wat bedrijven op het grondgebied en een centrale ligging in West-Vlaanderen. Een setting die heel wat opportuniteiten biedt om een goed distributiesysteem op te zetten voor B2B en B2C. Dat zo’n distributiesysteem ook duurzaam moet zijn, is evident gezien de voortschrijdende klimaatopwarming en strategische nood aan energie-onafhankelijkheid.  
   
 • Lets Roeselare vzw: organisatie van 12 workshops rond het aanleggen van een eigen fruit- en groentenvoorraad die gespreid over het jaar kan aangesproken worden (5.300 euro steun).
  Mensen voorzien sinds oudsher in hun eigen voedselvoorziening, maar dat houdt wel wat organisatie in. Je zaait en oogst wel voor je eigen gezin, maar de natuur gaat zijn gang, en niet alles is altijd voorradig. Daar tegenover komt de oogst soms in grote vlagen toe. De tomaten hangen in dikke trossen aan de planten, de kersenboom hangt over van het fruit, de basilicum lijkt geëxplodeerd, je staat daar met wasmanden vol boontjes. Met deze workshops wil men de knowhow en mogelijkheden verzamelen en verspreiden om de houdbaarheid van de oogst te verlengen.
   

De laureaten krijgen de kans om hun project vanaf nu concreet uit te rollen. Alle projecten, ook diegene die geen financiële steun kregen, kunnen via het verdere traject in de Proximity-campagne  hun initiatief bekendmaken en zo inhoudelijke, logistieke of materiële steun vragen aan het grote publiek. Deze mobilisatiecampagne gaat van start in september.

Lokale partners van Proximity Roeselare

De Proximity campagne kan rekenen op de bedrijfssteun van  Maister en Maselis.

Ook heel wat lokale ambassadeurs zetten mee hun schouders onder de campagne. De volgende organisaties vormen een belangrijke schakel in de verspreiding van de campagne onder de inwoners: Inval VZW, De Lochting vzw, ARhus, De Spil Cultuurcentrum, Samentuin De Origine, Repair Cafe Roeselare, Natuurpunt Mandelstreke, Groenpark Roeselare vzw, EVA VZW, Knack Volley Roeselare, ‘t Hope vzw, VOC Op Stap vzw, Lets vzw, Lokaal, Tuinhier Roeselare vzw en Weerwerk vzw.

Meer info

www.beplanet.org - www.proximitybelgium.bewww.klimaatswitch.be

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?