Sint-Jozef breekt (extra) uit!

18 Januari 2022

In de omgeving van de Sint-Jozefkerk zet Stad Roeselare, samen met de buurt en enkele partners (3Architecten, Sint-Jozefschol, …) in op het ontharden van de oppervlakte. Het project “Sint-Jozef breekt uit”, dat gerealiseerd wordt met subsidie van de Vlaamse overheid, is een succes te noemen. In het definitief ontwerp werd in plaats van de vooropgestelde 1600 m2 ontharding, geland op maar liefst 7000 m2 ontharde oppervlakte. Daardoor wordt meteen ook het aantal m2 puur groen verdubbeld, naast tal van andere ingrepen zoals waterdoorlatende parkings, hergebruik van regenwater, ontmoetings- en spelmogelijkheden voor de buurt en een veiliger verkeer.

Na de gemeenteraad van januari 2022 wordt de aanbesteding opgestart om een aannemer te kunnen toewijzen. De effectieve uitvoering zou een aanvang nemen in het voorjaar 2022 en in het najaar van 2022 afgerond zijn.

De voorbije twee jaar kon de buurt rond de Sint-Jozefskerk deelnemen aan een participatietraject om mee vorm te geven aan het project. In het najaar van 2020 kwam er ook een proefopstelling met gewijzigde verkeerscirculatie waardoor de buurtbewoners al eens konden proeven van wat ontharding kon betekenen voor Sint-Jozef. Op basis van wat al dan niet in de smaak viel, werd verder gesleuteld aan het definitief ontwerp.

In dat definitief ontwerp is er aandacht voor:

- veel groen, biodiverse aanplant van planten en bomen, zorg voor bestaande waardevolle lindebomen en Amerikaanse eiken 

- waterbeheersing met waterdoorlatende verharding en opvang van regenwater van de kerk voor sanitaire doeleinden en besproeien van plantenbakken

- ontmoeting- en speelprikkels voor de buurt

- verkeersveiligheid met onder andere invoering van zone 30 en inrichtingen in functie van de schoolgaande kinderen in de buurt.

  • Sint-Jozefskerk in groene ruimte: simulatie
Toon vergrote weergave in een popup (Sint-Jozefskerk in groene ruimte: simulatie)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?