Stad Roeselare investeert verder in steunmaatregelen voor verenigingen

17 november 2020

Om het coronavirus het hoofd te bieden zijn er opnieuw strenge maatregelen in het leven geroepen. Deze hebben een ernstige impact op het leven van iedereen. Ook onze verenigingen moeten en willen we zoveel mogelijk bijstaan. Daarom heeft de Stad Roeselare opnieuw een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt om door deze moeilijke periode heen te komen. Oltegoare komen we erdoor!

Oltegoare Relance 1 gaat verder en nog veel verder

Het stadsbestuur en haar partners trokken dit voorjaar 3.000.000 euro uit om de maatregelen en de initiatieven uit het relanceplan mogelijk te maken.

Kris Declercq: “Stad Roeselare lanceerde in het voorjaar onder de vlag van “Oltegoare #VANRSL” heel wat steunmaatregelen. Corona is helaas nog niet verdwenen en opnieuw kwamen er weer strengere maatregelen. Daarom beslisten we om de bestaande steunmaatregelen te verlengen en ze uit te breiden met nieuwe maatregelen die de meest getroffenen maximaal moeten helpen door deze moeilijke periode. In deze moeilijke tijden zijn we ‘r voor iedere Roeselaarnaar.”

In de voorbije maanden kregen naast ondernemers en kwetsbare groepen ook onze verenigingen steun via verschillende initiatieven. Want verenigingen blijven de motor voor het sociale weefsel in ‘de’ verenigingenstad van het land. Deze steunacties worden de komende maanden verlengd.

Structurele werkingsmiddelen : verhoging 30%

Krijg je als vereniging structurele werkingsmiddelen van de Stad?
Dan hebben we goed nieuws. De Stad keurde immers een nieuw basisprincipe goed wat deze werkingsmiddelen betreft. Tot op vandaag kregen verenigingen elk jaar hetzelfde bedrag, vanaf 2021 zal dit bedrag ieder jaar een indexering kennen van 2%.
Het Roeselaarse coronafonds voor verenigingen zorgt dat de middelen voor verenigingen in 2021 opnieuw verhoogd worden. Ditmaal met 30%.
Momenteel ontvangen verenigingen via het bestaande subsidiereglement vouchers om in te wisselen voor bijvoorbeeld de huur van infrastructuur of materiaal. De vervaldatum van deze vouchers wordt verlengd zodat de verenigingen na corona opnieuw hun gewone werking kunnen verderzetten.

Tegemoetkoming gesubsidieerde projecten

Evenementen of projecten die normaal beroep konden doen op subsidies (tussen 1 juni 2020 en 31 maart 2021), maar het evenement door corona moesten annuleren, krijgen een tegemoetkoming voor de reeds gemaakte kosten volgens een aantal criteria vastgelegd door de Stad:

  • De Stad was door de organisator reeds op de hoogte gebracht van de organisatie van het project of evenement.
  • De annulering gebeurt/gebeurde in samenspraak met de Stad.
  • De organisator werd maximum een maand op voorhand geconfronteerd met gewijzigde maatregelen waardoor annulering van het project of evenement aangewezen of noodzakelijk was en de voorbereidingen reeds ver gevorderd waren.
  • De organisator kan ter verantwoording bewijsstukken voorleggen voor de gemaakte en in aanmerking komende kosten.
  • Enkel kosten die gerelateerd zijn aan de praktische organisatie van het evenement kunnen in rekening worden gebracht (bv. drukwerk, huur van materiaal die niet teruggevorderd kan worden)
  • Kosten gerelateerd aan horeca, catering, VIP, … kunnen niet in rekening gebracht worden.

Maatregelen i.v.m. huren stadsinfrastructuur na corona en heropstart

De stad denkt ook verder over maatregelen die verenigingen na corona ondersteunen in hun werking en organisatie van activiteiten.

Voordeeltarief verenigingen

Verenigingen die door de coronamaatregelen voor hun reguliere activiteiten moeten uitwijken naar stadsinfrastructuur, ontvangen tot maart 2021 een korting van 30 % op het oorspronkelijke tarief.

Voordeeltarief evenementen

Organistoren van evenementen die zoeken naar een andere of extra zaal om de afstandsregels te kunnen naleven, worden bijgestaan.

Als de gewenste ruimte beschikbaar is, kan de organisator:

  • de reservatie verschuiven naar een andere zaal aan hetzelfde tarief als de oorspronkelijke reservering.
  • een extra zaal huren aan hetzelfde tarief als de oorspronkelijke reservering.
  • voor de nieuwe editie van een bestaand evenement 1 of meerdere zalen reserveren conform hetzelfde tarief als de voorbije jaren.

Ontsmettingszuilen in uitleen

De stad wenst verenigingen te  ondersteunen in de organisatie van coronaproof evenementen. Zo stellen we bijvoorbeeld ontsmettingszuilen ter beschikking in ons uitleenaanbod.  Alle info rond de ontsmettingszuilen vind je op www.roeselare.be/vrijetijdspunt.
Daarenboven is het Vrijetijdspunt het aanspreekpunt voor de verenigingen in deze tijden. Verenigingen met vragen rond organisatie van activiteiten, verkoop van … kunnen steeds terecht in het Vrijetijdspunt. Daar worden ze met raad en daad bijgestaan.

Vinger aan de pols

De Stad blijft inzetten op het monitoren van de impact van relance op onze verenigingen, lokale handelaars, kwetsbaren, …  De Stad houdt verder vinger aan de pols door de dialoog aan te gaan met adviesraden, belangenorganisaties, etc. alsook diverse impactmetingen op te zetten.  De stad wil zo een goed zicht krijgen op de verdere impact van de coronacrisis.
Ook in de nieuwe verstrengde coronaperiode staat Roeselare haar inwoners bij. We laten niemand in de steek!

Verenigingen die recht hebben op deze steunmaatregelen worden gecontacteerd door de Stad. Personen die vragen hebben kunnen terecht op www.roeselare.be/corona of het gratis nummer 1788.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?