Update vogelgriep

19 april 2021

Update 16 april:

Op advies van het FAVV werd beslist om vanaf 6 april 2021 het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen.

Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingen
met hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wilde
vogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig
geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Deze gunstige evolutie betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.
Let wel, net omwille van dit restrisico:

  • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt.
  • Worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.
     

Meer info

 

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij wilde vogels in enkele kustgemeenten, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in heel België betreffen. Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden dieren hebben, en duivenmelkers.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om jouw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten jouw kippenren of vogelhok te houden.

Voorzorgsmaatregelen:

  • Je dient al jouw pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen.
    Het afschermen kan gebeuren door jouw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet je jouw dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.
     

Daarnaast worden alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels strenger gereguleerd, van zodra de maatregelen omtrent covid-19 dergelijke evenementen opnieuw toelaten. Dit is nodig om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven. Verzamelingen zijn alle evenementen of activiteiten waarbij vogels van verschillende hobbyhouders worden samengebracht, bijv. voor een tentoonstelling, een beurs of prijskamp, of – in het geval van sportduiven – wedstrijdvluchten.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder problemen de eieren van jouw dieren verder blijven gebruiken!

Wees alert voor dode vogels

Raak de vogel niet aan, maar meld het aan de stadsdiensten via 1788.
Zij komen de dode vogel ophalen.
 

Raadpleeg de website van het FAVV voor verdere informatie.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?