Wereldwijde impact van corona

17 juni 2020

In heel wat  landen werd een gehele of gedeeltelijke lockdown uitgevaardigd naar aanleiding van de coronacrisis.

In heel veel landen in het Globale Zuiden zijn mensen afhankelijk van de informele economie voor hun dagelijkse behoeften. Zeker voor deze mensen heeft een lockdown serieuze economische, sociale en financiële gevolgen. Mensen hebben geen financiële reserve of beschikken niet over een sociaal vangnet om deze moeilijke periode te overbruggen.

We vroegen naar de situatie in onze partnerstad Dogbo en polsten ook even naar de situatie in de andere landen waar 4de pijlers uit Roeselare actief zijn. Anne-Lies, Stijn, Myriam, Gust, Mieke en Hanne brengen verslag uit vanuit hun projecten.

Partnerstad Dogbo

In Dogbo, de partnerstad van Stad Roeselare in Benin (Afrika)laat de impact van de coronacrisis zich eveneens voelen. Het aantal officiële doden blijft voorlopig beperkt tot 9. De richtlijnen zijn conform andere landen: de sociale afstand moet gerespecteerd worden en het dragen van mondmaskers is verplicht. Op 17 mei vonden er, ondanks de strikte maatregelen, toch gemeenteraadsverkiezingen plaats. Scholen zijn een tijd lang gesloten maar zijn intussen weer open. Een aantal steden zijn een tijdlang afgesloten geweest, voor Dogbo was dit niet het geval. Intussen is deze maatregel opgeheven. Wat de financiële en sociale gevolgen zijn op langere termijn is nog moeilijk in te schatten. Maar de impact zal ook in Benin groot zijn.

Latijns Amerika

Anne-Lies Meesschaert | El Camino del Corazon - El Salvador

In maart werd een harde lockdown uitgevaardigd. Wie zich zonder reden op straat begeeft, wordt opgepakt en weggebracht naar speciaal ingerichte centra om de lockdown uit te zitten. De lockdown zou nu nog worden verlengd, maar er is politieke onenigheid over de einddatum. Ondertussen stijgt het aantal besmettingen zoals in de meeste Latijns-Amerikaanse landen. Er is een vermoeden dat de cijfers van het werkelijk aantal besmettingen en doden minstens 3x hoger liggen dan de officiële cijfers. Tot overmaat van ramp passeerden ook nog 2 orkanen in 2 dagen. Daardoor zijn de weinige mensen die clandestien toch gezaaid hebben hun oogsten kwijt. Modderstromen kosten ook aan heel wat mensen het leven.

De sponsorloop die gepland stond voor 27 mei kon niet doorgaan. In de plaats daarvan organiseerde Vivir en Amor een 'Lopen rond je kot voor Guatemala'. Meer dan 80 mensen uit verschillende landen liepen mee.

Hanne Dejonckheere | Vivir en Amor - Guatemala

Ook in Guatemala werd een harde lockdown ingevoerd. Er zijn heel wat maatregelen van kracht zoals de invoering van de avondklok,  het verplicht dragen van een mondmaskers alsook verbod om buiten te komen voor bepaalde risicogroepen.  Voorlopig zijn de departementen waar de project van Vivir en Amor zich bevinden gespaard gebleven van besmetting met het Covid-19 virus. Maar aanvankelijk zat de schrik zat er bij de lokale gezondheidswerkers van Vivir en Amor goed in. De medewerkers zijn uitgerust om de eerste gezondheidszorgen toe te dienen maar beschikken niet over het nodige materiaal om ernstig zieke mensen goed te begeleiden. De clinica’s, ondersteund door Vivir en Amor, werden gesloten voor de gewone consultaties. Vanuit de vzw in België werd beslist om ondersteuning te bieden. Er werd extra ingezet op preventie. Materiaal dat in België is verzameld, zoals mondmaskers, geraakt momenteel niet ter plaatse.

Afrika

Stijn De Zaeytijd | vzw Imazighen - Marokko

In Marokko staat de teller van het aantal ‘Coronadoden’ op 126. In Zuid-Marokko (de regio waar het project zich situeert) zit de schrik er goed in, al valt dit qua doden verhoudingsgewijs goed mee. Maar er is een avondklok ingevoerd en mensen moeten verplicht thuis blijven. Er is geen inkomen, geen markt en mensen hebben geen sociaal vangnet. 

De vzw diende een aanvraag in bij het Noodhulpfonds van de Provincie West-Vlaanderen en kreeg 3000 euro toegekend. De middelen zullen aangewend worden voor verschillende doeleinden: sensibilisatie en preventie, de aankoop van mondmaskers en ontsmettingsmiddel, de ondersteuning van materialen voor het volgen van afstandsonderwijs, …

Mieke Corneillie | Memisa Pay Congila - Congo

In het partnerziekenhuis van AZ Delta zit de schrik er goed in. Ook daar zijn scholen en kerken gesloten. Ook daar mag je zonder reden niet buiten het dorp. Tot nu toe blijft het virus hoofdzakelijk in Kinshasa. In de ruime omgeving van Pay Kongila heeft men weet van één sterfgeval.

De dokters en medewerkers van het ziekenhuis proberen zich zo goed mogelijk te beschermen met ter plaatse gemaakte mondmaskers. Maar de schrik is vooral dat wanneer het virus ginds uitbreekt, men zeker niet over voldoende middelen beschikt om de goede zorg aan te bieden. Er is geen enkele mogelijkheid om extra zuurstof toe te dienen, wat precies hèt hulpmiddel is bij de moeilijke ademhaling.

Myriam De Meester | ICM Projectenwerking - DRC

Op 18 maart besliste de Congolese overheid ondermeer om scholen, kerken, bepaalde markten, … te sluiten. Ook het Lycee Movenda, een middelbare school in Kinshasa die beheerd wordt door de Zusters van de Jacht bleef gesloten.

Hoewel het aantal besmettingen en sterfgevallen in Congo dagelijks toeneemt heeft Soeur Angélique, verantwoordelijke voor de onderwijsprojecten van de zusters van de Jacht en dus verbonden met het Lycee, geen weet van families van leerlingen die getroffen zijn door het Corona-virus. 

Voor het eerst dit schooljaar werd gratis onderwijs  ingevoerd door de overheid, maar alleen de vast-benoemde leerkrachten kregen hun loon. De jonge leerkrachten en de arbeiders werden niet betaald waardoor ze moeten rekenen op de solidariteit van andere leerkrachten. 

Vanuit een aantal scholen gebeurt afstandsonderwijs maar in het Lycee Movenda is dit heel erg moeilijk omdat weinig kinderen beschikken over een computer en internetabonnement.

Azië

Myriam De Meester | ICM Projectenwerking - India

Het Sint Joseph Hospital, van de Zusters van de Jacht in Dindigul in India werd door de overheid uitgekozen om de COVID-19 patiënten op te nemen en te behandelen. Dit betekent dat het ziekenhuis ook moest voldoen aan alle overheidsvereisten voor  deze speciale behandelingen. Dit gaf extra druk op de ziekenhuis-organisatie. 

Het Infant Jesus College of arts and sciences (bacheloropleidingen) in Mulagumoodu, is sinds 23 maart (het begin van de lockdown)  gesloten. Er worden digitale lessen aangeboden. Maar omdat slechts een beperkt aantal studenten  toegang hebben tot digitale media, worden velen uitgesloten van de lessen en examens. Voorlopig is er nog geen uitzicht op heropening noch op de verplichtingen inzake beschermingsmaatregelen. Maar er is een vermoeden dat er een grote financiële druk op de ouders zal liggen.

Myriam De Meester | National Domestic Workers Movement (NDWM) - India

Ook bij de National Domestic Workers Movement  (NDWM) in India voelen ze dat de  lockdown in India een impact heeft op miljoenen armen. De huisarbeidsters, die gedwongen thuis moesten blijven, hebben geen wettelijke bescherming, geen sociale zekerheid en lijden hard onder deze situatie. De lonen worden niet uitbetaald of ze worden ontslagen. Weinigen hebben een financiële reserve.

NDWM bood ondersteuning op diverse vlakken. Ze stonden in voor correcte informatiedoorstroming met betrekking tot Covid-19 en boden beschermingsmiddelen aan de huishoudsters aan. Bijkomend gaven ze ook ondersteuning in de vorm van voedselpakketten aan gezinnen en financiële hulp aan huisarbeidsters.

De beweging deed bovendien heel wat lobbywerk op nationaal niveau zoals advies aan de welzijnscommissie voor de verdeling van rantsoenen en sensibilisering bij de werkgevers om ervoor te zorgen dat de lonen zouden uitbetaald blijven. 

Gust Boudrez | Ranchi - India

Zuster Ruth van de congregatie van de ‘ Daughters of St. Anne, Ranchi’ geeft aan dat de situatie in Ranchi ernstig is. In de regio Jharkhand is er nog steeds een lockdown. Er zouden in deze regio 2000 besmettingen zijn en 8 doden tot nu toe. De scholen, de gebedsplaatsen, de markt, de gemeenschappelijke plaatsen, de treinen en de vluchten blijven gesloten. Winkels, kleine industrie en kleine landbouwactiviteiten komen weer op gang. De congregatie van de zusters gaat er op uit om dorpelingen te helpen met het verdelen van voeding, ontsmettingsmiddelen en maskers. De opvanghuizen worden verder gerund en de gezondheidsondersteuning blijft.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?