Starten met een horecazaak

Wat? 

Als uitbater van een horecazaak dien je met een aantal zaken rekening te houden.

  • Vooraleer je van start gaat met je horecazaak dien je over een horecavergunning te beschikken.
  • Wens je in het weekend de horecazaak tot na 3 u. open te houden, vergeet dan jouw aanvraag tot verlenging van het sluitingsuur niet.
  • Plaats je kansspelen (Bingo, ...) dan moet dit gemeld worden aan de dienst Wonen, Economie en Landbouw ; zij maken een verklaring op, die je dient te bezorgen aan de kansspelcommissie.
  • Vergeet de borden beteugeling van de dronkenschap en het bord met de bepalingen inzake stedelijk belastingreglement sluitingsuur niet uit te hangen in de horecazaak.
  • De prijslijst moet op een zichtbare manier bekend gemaakt worden aan de klant.
  • Plaats je een terras op het openbaar domein van de stad, dan moet je hiervan aangifte doen.
  • Een toelating van het FAVV dient op een zichtbare plaats geafficheerd te worden.
  • Speelt er muziek in jouw horecazaak? Vergeet dan niet om hiervan aangifte te doen bij SABAM.
  • Speel je versterkte muziek in jouw horecazaak, dan moet je hiervoor een muziekvergunning aanvragen.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?