Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Departementshoofd Omgeving, economie en wonen (A4a-A4b)

Voor deze vacature kan niet meer worden ingeschreven. 

Ben je gefascineerd door de economische en ruimtelijke ontwikkeling van een snel groeiende centrumstad? Hoe zou jij het aanpakken op het snijpunt van dienstverlening en stedelijke ontwikkeling? Met ondernemers, ontwikkelaars en (nieuwe) inwoners van Roeselare als je voornaamste klanten.
Roeselare wil een toonaangevende centrumstad op mensenmaat zijn, een ‘slimme’ duurzame stad, waar levenskwaliteit, verbondenheid en ondernemerschap centraal staan.

Kerntaak 

Als departementshoofd Omgeving, Economie en Wonen coördineer en leid je alle diensten (Omgeving, Economie & Landbouw, Wonen) binnen je departement om bij te dragen tot de organisatiedoelstellingen van de Stad Roeselare.

 • Je coacht en ondersteunt rechtstreeks drie diensthoofden. Je regisseert de doorvertaling van het HR beleid van de organisatie zodat het departement over competente en gemotiveerde medewerkers beschikt. Je zorgt voor een optimale interne communicatie en samenwerking tussen de 50 medewerkers van je departement.
 • Je ontwikkelt de organisatorische en inhoudelijke visie omtrent de verdere uitbouw van (de dienstverlening van) het departement en de directie, in afstemming met de stadsvisie. Je hebt oog voor departement-overschrijdende verbetermogelijkheden en stimuleert zo mee de ontwikkeling van de directie Ruimte. Je bent een drijvende kracht in de goede en efficiënte samenwerking met andere departementen. Je optimaliseert de (financiële) processen binnen je departement.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering voor de thema’s uit je departement. Je voert de regie over of geeft bijstand bij complexe dossiers. Waar nodig verzorg je de actieve communicatie over de realisaties naar externen/klanten. Je beheert de globale portfolio van het departement en bewaakt de mijlpalen van de beleidsprioriteiten. Je fungeert uitzonderlijk als projectleider in crisissituaties

 

Profiel 

Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor in functie van onze 65.000 klanten, burgers en ondernemers #VANRSL.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt. 
 • Je kan denken en handelen op master niveau en je hebt 4 jaar relevante ervaring in een leidinggevende of adviserende functie.
 • Je hebt interesse en/of affiniteit met dienstverlening, stadsontwikkeling, economie en/of wonen.
 • Je hebt inzicht in dienstverleningsprocessen en hebt visie op digitalisering. Je kan mensen inspireren om nieuwe werkmethoden te implementeren.
 • Bij onzekere, ongekende en complexe situaties slaag jij erin de rust te bewaren. Ook als anderen even het noorden kwijt zijn, probeer jij terug tot de essentie te komen. Je blijft helder denken bij druk en weerstand.
 • Je bent in staat om klaarheid te scheppen in complexe dossiers. Je kweekt oplossingen uit problemen.
 • Je werkt probleemloos en graag samen met medewerkers van andere directies en diensten. Je communiceert helder en no nonsense.
 • Je begrijpt de strategische ontwikkelingen in je context en kan er op inspelen door ze te vertalen naar strategische doelen en concrete acties voor je departement.
 • Je kan overtuigen op basis van doordachte argumenten en slaagt erin verschillende belanghebbenden mee te krijgen in je verhaal.
 • Je bent de aangewezen sparringpartner voor je medewerkers. Je kent hun sterktes en zwaktes en geeft hen de ruimte die ze nodig hebben om resultaat te bereiken. Je begeleidt hen in de juiste richting zonder het van hen over te nemen.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

 

Je werkt samen met: 

Je stuurt het departement Dienstverlening Openbaar Domein binnen de directie Ruimte aan.

De directie Ruimte van Stad Roeselare bestaat uit een 220 tal medewerkers die werkzaam zijn rond de leef-, werk en woonomgeving van de 65.000 inwoners van Roeselare. Velen werken vanuit een passie om de burger met raad en daad bij te staan, anderen om het openbaar domein te verfraaien. 

Je werkt intensief samen met:

 • de directeur Ruimte
 • de bevoegde schepenen
 • je collega’s departementshoofden binnen de directie Ruimte en binnen de Stad
 • je diensthoofden binnen het departement
 • de stadsontwikkelaar
 • de relatiebeheerder
 • andere collega’s binnen de Stad
 • belanghebbenden voor de desbetreffende beleidsdomeinen en doelgroepen

 

Je leidinggevende 

Ik ben Nils Vanantwerpen, directeur Ruimte. Ik ben 39 jaar en ondertussen een goede 15 jaar gepassioneerd aan de slag in diverse centrumsteden (Gent, Kortrijk en Roeselare). Ik ben een actieve sporter (alles met een bal), cultuurliefhebber en ik hou van een goede babbel met voedsel voor de maag, het hart en de geest.

Ik geloof sterk in het potentieel van centrumsteden om het welzijn en de welvaart van mensen tastbaar te verbeteren. Werken voor een stad biedt me een interessante combinatie tussen lange termijn stadsontwikkeling en concrete realisaties in de stad van alledag.

Ik ben een bestuurskundige van opleiding en gespecialiseerd in organisatieontwikkeling. Ik probeer steeds vanuit een blik naar buiten de werking van binnen te versterken. Ik geloof sterk in individuele intrinsieke motivatie en de kracht van samenwerking. Ik geloof dat mensen resultaten boeken, geen systemen.

 

Wij bieden: 

 • Een contract onbepaalde duur;
  • aanwerving op niveau A1a-A3a met een bijkomende aanstelling voor 5 jaar als departementshoofd Dienstverlening Openbaar Domein (niveau A4a-A4b) (bijkomende aanstelling telkenmale verlengbaar na evaluatie voor telkens een nieuwe termijn van 5 jaar).
 • Een aantrekkelijk verloningspakket (van 4996 euro (met 4 jaar ervaring) tot max. 7017,15 euro (met 24 jaar ervaring) in een dynamische werkomgeving (zie verloningsschaal in bijlage vlg index januari 2023, met inbegrip van een toelage van 5% op bruto maandloon gekoppeld aan de bijkomende aanstelling).
 • Alle nuttige beroepservaring is meerekenbaar voor de bepaling van de geldelijke én de schaalanciënniteit (inschaling op A4a op A4b).
 • Een netto-kostenvergoeding (kosten eigen aan de werkgever) van € 180/maand.
 • Mobiliteitsbudget per maand (875 euro per maand vrij te besteden volgens de mogelijkheden van het mobiliteitsbudget).
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige middelen ter beschikking gesteld (iphone met abonnement, laptop,…)
 • Een tweede pensioenpijler van 3 %, aangevuld met een groepsverzekering (aanvullende pensioenopbouw en overlijdensdekking) van 4%.
 • Mogelijkheid tot fietsleasing.
 • Andere voordelen:
  • maaltijdcheques (€ 7), gratis hospitalisatieverzekering, flexibel werken, telewerken, een uitgebreid verlofstelsel;
 • Een fijne werkomgeving, bekroond met het certificaat 'Baanbrekende Werkgever '22' en een 'Employee Engagement Award '22' . 
 • Als collega #VANRSL krijg je een ruim aanbod aan activiteiten door en voor je collega's om elkaar en de organisatie beter te leren kennen, of in functie van eigen ontwikkeling op vlak van duurzaam leven, gezonde voeding, beweging en mentaal welzijn. (Fit4Work- programma)

 

Selectieproces: 

Preselectie

 • Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst wordt een preselectie gehouden.
 1. Geef een voorbeeld van jouw ervaringen met beleidsmatig werken (van beleidsvoorbereidend tot beleidsuitvoerend werk en -evaluatie). Geef duidelijk aan wat jouw aandeel hierin was (maximaal 30 regels). 
 2. Geef een voorbeeld van jouw ervaring als leidinggevende met het aansturen van een team van diverse medewerkers in het behalen van één gezamenlijk doel op korte termijn. Geef duidelijk aan wat jouw aandeel hierin was (maximaal 30 regels).
 3. Motiveer met welk ‘droom’project je graag aan de slag zou willen gaan binnen deze functie van departementshoofd (maximaal 30 regels).

 

Mondelinge selectie

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht die plaats zal vinden op 15 maart 2023. 

Assessment 

 • Bij Vandelanotte Talent Management (Brugge) op 20 maart 2023.  
 • Heb je recent (minder dan twee jaar geleden) een assessment afgelegd, laat ons dan zeker iets weten (jobs [at] roeselare.be). Onder strikte voorwaarden kunnen we een vrijstelling van assessment voorzien.   

 

Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier tegen uiterlijk 26 februari 2023.

 

Meer info 

 • Inhoudelijke info: Nils Vanantwerpen, directeur Ruimte, nils.vanantwerpen [at] roeselare.be, 0473 78 63 54
 • Informatie over selectieprocedure: Ruben Verstraete, 051 26 24 63, jobs [at] roeselare.be     

 

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook drie vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.
 • Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

 

BijlageGrootte
Competentieprofiel 138.75 KB
Brutolonen90.94 KB
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?