Huurcompensatiepremie aan Roeselaarse verenigingen ingevolge de coronacrisis

Wat? 

Omwille van de coronapandemie zagen de Roeselaarse verenigingen zich genoodzaakt hun reguliere activiteiten bij te sturen en/of te annuleren rekening houdend met de op dat moment geldende maatregelen.

Dit had als gevolg dat verenigingen tijdens bepaalde periodes van de coronapandemie geen of nauwelijks gebruik maakten van de infrastructuur die ze voordien voor hun werking en aanbod gebruikten.

Voor Roeselaarse verenigingen die voor hun reguliere werking niet-stedelijke infrastructuur huren en desondanks het niet-gebruik geen kwijtschelding van de verhuurder kregen, voorziet de Stad een huurcompensatie.

Voorwaarden: 

Een huurcompensatiepremie kan aangevraagd worden voor volgende periodes:

  • 13 maart 2020 tot en met 12 juli 2020 en/of
  • 18 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021

 

Op voorwaarde dat: 

  • De vereniging in aanmerking komt voor een structurele werkingssubsidie van de Stad op basis van een reglement.
  • De intentie er was de niet-stedelijke infrastructuur te gebruiken voor de reguliere werking.
  • Er voor deze periodes geen andere subsidie ontvangen werd, van de Stad of andere instanties, waarmee de huurprijs volledig of gedeeltelijk werd gecompenseerd.
  • Er een geldig ondertekend schriftelijk contract beschikbaar is voor een of meer van bovenvermelde periodes.
  • Er geen vrijstelling werd bekomen voor de voornoemde periodes.

 

Het bedrag van de huurcompensatiepremie bedraagt het totaal van de verschuldigde en/of betaalde huurprijs met een maximumbedrag van 750 euro per volledige maand (gebaseerd op 30 dagen) en waarbij het bedrag pro rata zal worden toegekend volgens het aantal gehuurde dagen.

Hoe? 
  • Een huurcompensatiepremie aanvragen kan via dit digitale formulier, dit voor 1 mei 2022.
  • De nodige verantwoordingsstukken kunnen bij dit formulier toegevoegd worden.

Alle modaliteiten zijn terug te vinden in het subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan Roeselaarse verenigingen ingevolge de coronacrisis.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?