Subsidies voor sportevenementen

Wat? 

Goed uitgewerkte evenementen binnen sporten die niet in aanmerking komen voor traditionele subsidiëring via Topsport Vlaanderen, kunnen onder een aantal voorwaarden toch financiële ondersteuning krijgen door Sport Vlaanderen. 

Voorwaarden: 
  • Subsidieaanvragen kunnen enkel ingediend worden door vzw's.
  • Het evenement moet plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied, of het 2-talige gebied Brussel-Hoofdstad
  • Verenigingen die al subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid of andere Vlaamse overheidsinstellingen, moeten in hun begroting of aanvraagdossier aangeven hoeveel ze al ontvangen (of aangevraagd) hebben, van welke overheid, en waarvoor de gelden gebruikt worden. 
  • Verenigingen die al subsidies ontvangen via Sport Vlaanderen, of deze aangevraagd hebben, kunnen geen aanvraag indienen.
Hoe? 

Er zijn twee vaste indiendata voor een subsidieaanvraag:

  • Uiterlijk op 15 maart, voor sportevenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december van het indienjaar.
  • Uiterlijk op 30 september, voor sportevenementen die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Vanaf 1 augustus 2018 kun je jouw subsidieaanvraag voor het kalenderjaar 2019 indienen.

Op de website van Sport Vlaanderen vind je meer informatie over de procedure om een subsidieaanvraag in te dienen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?