Activiteiten in groepsverband

Wat? 

Het subsidiereglement Vrijetijdsparticipatie wil kwetsbare mensen meer en volwaardig laten participeren aan culturele activiteiten, sportactiviteiten en het jeugdwerk door bestaande drempels te verlagen en mensen te stimuleren tot deelname en ontwikkeling van de eigen creativiteit. Omdat mensen in armoede moeilijk detecteerbaar zijn, wordt samengewerkt met de welzijnsorganisaties en -verenigingen, die dagelijks met deze mensen werken en een sterke vertrouwensband genieten.  Deze organisaties staan in voor de omkadering en toeleiding.

Voor het organiseren van een activiteit voor jouw doelgroep kan je subsidies Vrijetijdsparticipatie ontvangen. Op die manier kan je een belangrijk deel van de onkosten terug krijgen. 

In het reglement met de specifieke bepalingen vind je welke vereniging of organisatie in aanmerking komt.

Voorwaarden: 
  • Om aanspraak te maken op een subsidie dien je, vóór dat de activiteit plaats vindt, online een aanvraag in.
  • Werd jouw activiteit goedgekeurd? Dien dan, vóór 1 november van het werkjaar, jouw financieel verslag in met betrekking tot de goedgekeurde activiteit.
    Financiële verslagen die na 1 november ingediend worden, worden het daaropvolgend jaar in rekening gebracht.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?