Dienstencheques

Wat? 

Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee je iemand kunt betalen voor huishoudelijk werk bij jou thuis. Je kan dat tegen een voordelig tarief doen, omdat de Vlaamse overheid een deel van de loonkosten bijpast.

Welke dienstencheques je gebruikt, hangt af van jouw hoofdverblijfplaats. Dat is het adres waarmee je geregistreerd staat in het rijksregister. Als je in Roeselare woont, bestel je Vlaamse dienstencheques.

Voorwaarden: 

Je mag dienstencheques alleen gebruiken voor huishoudhulp bij je thuis:

 • schoonmaken en ramen lappen
 • wassen en strijken
 • occasioneel klein naaiwerk
 • eten maken
   

Belangrijk is dat het gaat om huishoudhulp in de privésfeer. Klussen als een toilet repareren, elektriciteitswerken, schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babysitten of opvang van bejaarden mag je niet met dienstencheques betalen. Je ook niet met dienstencheques betalen voor hulp in een professionele omgeving, zoals voor het schoonmaken van de wachtzaal van jouw praktijk. Ook als je in een serviceflat woont, mag je dienstencheques enkel gebruiken voor huishoudhulp in jouw privé-gedeelte.

Hoe? 

Als je het systeem van dienstencheques wil gebruiken, moet je je inschrijven bij Sodexo. De inschrijving is gratis en kan op twee manieren:

 • Met jouw eID: jouw inschrijving wordt bevestigd binnen 24 uur.
 • Via het onlineformulier: jouw inschrijving wordt bevestigd binnen zeven werkdagen.
   

Als je ingeschreven bent, ontvang je een gebruikersnummer. Hou dat nummer bij de hand, want je hebt het bij elke bestelling nodig. Bij jouw inschrijving moet je ook kiezen of je wil werken met elektronische of papieren dienstencheques. Je kan achteraf altijd veranderen van profiel en overstappen van papieren dienstencheques naar elektronische of omgekeerd.

Zodra je ingeschreven bent, neem je contact op met een erkende onderneming in jouw buurt. Dat is een commerciële of niet-commerciële (OCMW, vzw, ...) onderneming die door de overheid specifiek erkend is voor het systeem van dienstencheques. Je maakt met dat bedrijf verdere afspraken over welke hulp je wil, het aantal uren en de dag waarop het werk uitgevoerd moet worden.

Prijs? 

Je betaalt als particulier 9 euro per gepresteerd uur. Om jouw huishoudhulp te vergoeden voor de geleverde prestaties, overhandig je één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur.

Uitzonderingen: 

Huishoudhulp die niet bij je thuis gebeurt, mag je met dienstencheques betalen als het gaat om:

 • dagelijkse boodschappen voor het huishouden (slager, supermarkt, postkantoor, apotheek, ...)
 • strijkwerk in een lokaal van het dienstenchequesbedrijf
 • vervoer van personen met een beperkte mobiliteit
Regelgeving: 

Geldigheidsduur:

 • Aangekochte dienstencheques hebben een geldigheidsduur van acht maanden.
 • Bij papieren dienstencheques staat de datum waarop ze vervallen, altijd duidelijk op de cheque vermeld. Controleer altijd de geldigheidsdatum voordat je de dienstencheque invult.
 • Bij online dienstencheques worden de 'oudste' cheques altijd het eerst uitgegeven.
   

Limieten:

 • Als individuele gebruiker mag je maximaal 500 dienstencheques aankopen:
  • 400 cheques tegen 9 euro.
  • en de overige 100 cheques tegen 10 euro.
 • Het maximum voor een gezin (alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres) is 1.000 cheques:
  • 800 cheques tegen 9 euro.
  • en de overige 200 cheques tegen 10 euro.
 • Als eenoudergezin kun je per kalenderjaar maximaal 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro. Je vult daarvoor een verklaring van eer in. Het origineel stuur je op naar Sodexo. De kopie stuur je, samen met gevraagde documenten, op naar de Dienst Dienstencheques en Uitzendkantoren van het Departement Werk en Sociale Economie.
 • Als persoon met een handicap of als ouder van een kind met een handicap kun je per kalenderjaar maximaal 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro.
 • Oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen, kunnen per jaar 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro.
   

Ben je zelfstandige? Ben je onlangs bevallen en wil je na jouw bevallingsrust weer aan het werk gaan? Dan heb je via jouw socialeverzekeringsfonds recht op 105 gratis dienstencheques.

Belastingvermindering:

De bedragen die je betaalt in de vorm van dienstencheques geven je recht op een belastingvermindering (of belastingkrediet) tot een maximumbedrag van 1.400 euro per persoon en per jaar. Dus zelfs al koop je 500 dienstencheques, je krijgt maar op de eerste 155 dienstencheques (1.400 euro) een belastingvermindering van 30 procent. Voor de eerste 155 dienstencheques betaal je daardoor in werkelijkheid maar 6,30 euro per cheque.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. Twee partners die elk een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming, kunnen dus elk een belastingvermindering van 30 procent krijgen op een aankoopbedrag van maximaal 1.400 euro.

Jaarlijks vanaf 1 april stuurt Sodexo je een fiscaal attest dat je bij jouw belastingaangifte moet voegen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?