Samen bouwen aan kinderkansen

Wat? 

Vanaf de geboorte wordt een kind geprikkeld door zijn omgeving. Ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, erkenning, bevestiging en sociaal contact. Het is daarom heel belangrijk om deze signalen in de eerste levensjaren te herkennen en te stimuleren voor de verdere ontwikkeling.

Hoe? 

Het project wil de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 tot 3 jaar versterken door het bestaand aanbod in Roeselare te optimaliseren.

Dit gebeurt door:

  • Samen in dialoog te gaan met kwetsbare zwangere vrouwen en kwetsbare gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar waardoor het aanbod afgestemd en opgebouwd is op basis van hun inzichten en ervaringen. Op die manier wordt de kans groter dat het aanbod efficiënt en effectief is.
  • Dienstverleners te sensibiliseren, vormen en ondersteunen in hun rol in de kinderarmoedebestrijding. We willen helpen om de kloof vanuit de verschillen in leefwereld tussen de dienstverleners en de mensen in kansarmoede te verkleinen.

 

Vanuit dit project organiseren we verschillende vormingen voor dienstverleners en ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar.

 

Dit project is een samenwerking tussen Stad Roeselare en haar partners.

logo's partners kinderkansen

 

Bijlagen: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?