Bermbeheer

Wat? 

Wegbermen zijn de groene linten langs wegen en waterlopen. Roeselare beschikt over 218 km berm. 

Ze hebben tal van functies:

  • via de bermen kunnen planten en dieren zich beter verspreiden,
  • voor heel wat insecten en kleine zoogdieren zijn bermen een voedselbron,
  • bermen zorgen voor verkeersgeleiding en stevigheid van de weg,
  • ze bieden een duidelijke meerwaarde naar het landelijke.
Hoe? 

In 2011 werd een bermbeheerplan opgemaakt om de ecologische waarde van bermen nog te vergroten.
Met dit plan zijn alle bermen van Roeselare opgemeten. Tijdens deze opmeting is ook nagegaan welke planten in de berm groeien en hoe de bermen het best onderhouden worden.

De stad Roeselare maait de bermen 2x per jaar.

  • 1ste maaibeurt van 15 mei tot 15 juli.
  • 2de maaibeurt van 15 september tot 15 oktober.

Door het verwijderen van het maaisel ontstaan er bermen met bloeiende bloemen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?