Biodiversiteit

Wat? 

Biodiversiteit is een moeilijk woord voor het samenleven van verschillende dieren en planten op een bepaalde plaats. Maar door verschillende bedreigingen zoals het kappen van bossen, industrie en de opwarming van de aarde gaat de biodiversiteit er op achteruit.  

De stad wil bijdragen om de biodiversiteit op peil te houden. Dat gebeurt op verschillende manieren. 

Hoe? 

Vermijden van invasieve planten

Door de opwarming van de aarde kunnen planten uit het zuiden zich hier ook vestigen. Deze uitheemse planten (invasieve planten) verdringen onze inheemse planten. In 2011 ondertekende de stad een gedragscode om invasieve planten te beperken. Daarmee engageert de stad zich om het gebruik van invasieve planten te beperken en de problematiek onder het grote publiek te brengen.  

Meer weten? Bezoek de website van Alterias.

Inheems plantgoed

De stad kiest er bewust voor streekeigen groen aan te planten. Inheemse struiken en bomen zijn het best aangepast aan de omgeving, bodem en klimaat.

Geen bestrijdingsmiddelen

De stad maakt geen gebruik meer van bestrijdingsmiddelen. Hierdoor komen er geen schadelijke stoffen in de bodem terecht die het bodemleven aantasten.

Vlinder- en bijenprojecten.

Om de vlinders en bijen een handje te helpen, worden jaarlijks verschillende locaties ingezaaid met bloemenmengsels. De bloemenweides zijn een voedselbron voor verschillende insecten. Door het plaatsen van insectenhotels wordt er ook nestgelegenheid gecreëerd.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?