Leer- en coachingstraject 'Van polarisatie naar verbinding'

Wat? 

Met het leer- en coachingstraject (secundair onderwijs) willen we leerkrachten, maar ook ruimer scholen, handvaten bieden om aan de slag te gaan met spanningen in de schoolomgeving. Deze spanningen kunnen aanwezig zijn tussen (groepen van) leerlingen onderling, maar evengoed tussen leerkrachten en leerlingen. De veilige schoolomgeving is dan in gevaar.

Leerlingen en leerkrachten zijn verontrust en er ontstaan spanningen.

Fake news, sociale media en desinformatie zetten deze spanningen op scherp. Je merkt als leerkracht dat dit invloed heeft op je klasklimaat. Leerlingen hebben verschillende meningen over de aangeboden leerstof en staan al dan niet lijnrecht tegenover elkaar. Als leerkracht is het een hele uitdaging om hiermee constructief aan de slag te gaan.

Ben je op zoek naar handvaten om hiermee om te gaan en ben je bereid om dit verder uit te dragen binnen jouw school? Dan is dit leer- en coachingstraject iets voor jou. Bovendien is dit traject helemaal gratis. 

 

Beeld leer-en coachingstraject

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?