Sanering Klauwaertsbeek - heraanleg Diksmuidsesteenweg

Wat? 

Stad Roeselare en Aquafin nemen actie tegen wateroverlast in de buurt. Wordt er gewerkt in jouw straat? Dan krijg je een bewonersbrief met daarin alle praktische info. Je vindt ze ook onderaan deze pagina terug.

Sanering van de Klauwaertsbeek

De Klauwaertsbeek kronkelt langs de Diksmuidsesteenweg en door enkele wijken. Uiteindelijk mondt hij uit in de Mandel, om zo zijn weg verder te zetten in de richting van de Grote Bassin in het stadscentrum. Doorheen de jaren werd de beek geteisterd door vervuiling. Meer en meer vuil water kwam er helaas in terecht.  

Stad Roeselare, Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) willen een einde stellen aan die vervuiling. Daarom voeren we saneringswerken uit, daar waar de beek kronkelt. Saneren betekent het vuilwater van de beek halen en dat doen we onder andere door een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.  

Werken in de Diksmuidsesteenweg

Van aan het stadscentrum (ter hoogte van de Wallenstraat) tot aan de R32 worden er nieuwe rioleringen geplaatst. De werken zullen in 2 aparte fases gebeuren, om de hinder te kunnen spreiden: 

 • vermoedelijk vanaf voorjaar 2023: van de Wallenstraat tot aan de Westlaan. 
 • Aansluitend: van de Westlaan tot aan de Rijksweg.
   

Na de rioleringswerken krijgt de Diksmuidsesteenweg een veiligere, groenere heraanleg. De grijze, snelle steenweg wordt omgetoverd naar een veilige invalsweg naar de stad én een gezonde, groene straat voor de inwoners. 

Een aantal principes zijn: 

 • tragere snelheid (binnen de ring nog max. 30 km/u.)
 • meer plaats voor fietsers met aparte fietspaden waar het kan 
 • brede, comfortabele voetpaden 
 • meer groen (plantvakken, bomen, …), minder beton
   

Een aantal 3D-beelden tonen hoe het er in de toekomst zal uitzien.

3D beeld Diksmuidsesteenweg3D beeld Diksmuidsesteenweg3D beeld Diksmuidsesteenweg

3D beeld Diksmuidsesteenweg3D beeld Diksmuidsesteenweg

Andere werken in in de buurt 

Daar waar de Klauwaertsbeek langs het fietspad tussen de Kannunik Duboisstraat en de Westlaan stroomt, zal Aquafin een collector aanleggen naast de bestaande rioleringsbuis die er ligt.  

In een aantal straten die ook aansluiten op de Klauwaertsbeek, zal er een gescheiden riolering worden aangelegd. Nadien wordt de weg terug hersteld in de oorspronkelijke staat. Lees hier meer over in deze krant, die in de bus viel van de inwoners.

Het gaat om: 

 • Alfons Carlierstraat tussen Diksmuidsesteenweg en Pilkemstraat 
 • Kanunnik Duboisstraat t.h.v. woningen 32-38 
 • Kanunnik Duboisstraat t.h.v. woningen 7-27 
 • Roggestraat 
 • Deel Oostnieuwkerksesteenweg 
 • Deel Groenestraat (ten vroegste pas in 2025)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?