Mantelzorgpremie

Wat? 

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een gezinslid, familie, partner, een buur, … die zwaar zorgbehoevend is. We spreken van mantelzorg als de zorg die wordt gegeven vrijwillig, van lange duur en intensief is.

Naast de mantelzorgpremie ondersteunt Stad Roeselare mantelzorgers ook door de organisatie van mantelzorgcafe's 

Voorwaarden: 

De zorgbehoevende persoon:

 • Heeft recht op de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg in kader van de Vlaamse zorgverzekering (via het ziekenfonds).
 • Is minstens 21 jaar en niet verlengd minderjarig.
 • Is gedomicilieerd in Roeselare.
 • Woont in een thuisomgeving. Dit wil zeggen dat je in je eigen huis woont, maar je kan ook in de woning van jouw mantelzorger wonen. Kortverblijf, een opname in het ziekenhuis, naar een dagcentrum gaan, .. wordt ook gezien als een thuisomgeving.
   

De mantelzorger:

 • Werkt vrijwillig. Dit wil zeggen dat je geen enkele andere vergoeding krijgt voor de zorg die je aanbiedt.
 • Is minstens 18 jaar.
 • Biedt de mantelzorg aan in de eigen woning of in de woning van de zorgbehoevende persoon.
 • Moet niet in Roeselare wonen.
   

Je hebt geen recht op de gemeentelijke mantelzorgpremie als de zorgbehoevende persoon permanent (dag en nacht) in een residentiële instelling blijft zoals een woonzorgcentrum, psychiatrisch ziekenhuis, een instelling voor personen met een handicap.

Hoe? 
 • Dit formulier kan je ook krijgen in het Welzijnshuis en bij jouw ziekenfonds.  
  Bij de aanvraag voeg je een kopie van de ‘toekenning voor mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering’.
 • Het aanvraagformulier wordt ondertekend door de zorgbehoevende en de mantelzorger(s).
 • Op de ‘toekenning voor mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering’ staat een einddatum. Als deze einddatum verlopen is, wordt de uitbetaling van de mantelzorgpremie automatisch stopgezet.
 • Jouw ziekenfonds zal eventueel een verlenging toestaan. Om er voor te zorgen dat de betaling van de gemeentelijke mantelzorgpremie niet wordt stopgezet, breng je deze verlenging binnen in het Welzijnshuis.
 • Heb je een nieuwe mantelzorger? Dan is het noodzakelijk dat je ons dan een nieuw ingevuld aanvraagformulier bezorgt. 
Wat meebrengen? 
 • Identiteitskaart.
 • Het aanvraagformulier (getekend door zorgbehoevende en mantelzorger).
 • Het attest 'toekenning voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering'. Dit krijg je van jouw ziekenfonds.
Prijs? 

De mantelzorger ontvangt 15 euro per maand.

Regelgeving: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?