Autodelen

Wat? 

Wereldwijd ontstaan steeds meer nieuwe autodeelinitiatieven. Je kan de initiatieven opdelen in

  • buurtinitiatieven
  • autodeelaanbieders met of zonder eigen vloot.

Autodelen met jouw buren

Bij particulier autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende buurtbewoners gebruikt in een, meestal kleinschalig, gesloten systeem. Een tweede belangrijk kenmerk is het kostendelend principe. De eigenaar maakt geen winst maar krijgt de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer.

Tot slot is er een grote mate van zelforganisatie waarbij elke autodeelgroep haar afspraken en regels zelf bepaalt.

Voorbeelden:

Autodeelaanbieders

Autodeelaanbieders met eigen vloot

Een bedrijf stelt een wagenpark ter beschikking van haar leden. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen. De wagens staan verspreid over verschillende standplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de gebruikers.

Station based: de deelwagen moet afgehaald en teruggebracht worden op dezelfde standplaats.
Free floating (one way): De deelwagen wordt gelocaliseerd met een smartphone en mag binnen een bepaalde perimeter overal achter gelaten worden.

Voorbeelden:

Autodeelaanbieders zonder eigen vloot

Een bedrijft stelt een online platform ter beschikking (cfr. AirBnB) waarop eigenaars hun wagen kunnen verhuren. Iedereen die zich aanmeldt als gebruiker kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde prijs. Het autodeelbedrijf houdt een percentage af van de omzet voor het gebruik van het platform. Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer-to-peer autodelen genoemd.

Bereken jouw autovoordeel

Met de nieuwe prijscalculator savewithcarsharing.be van Autodelen.net bereken je eenvoudig je financieel voordeel van autodelen t.o.v. de privéauto en kan je de verschillende formules van de autodeelaanbieders vergelijken. 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?