Veilige schoolomgeving MSKA Campus Tant

Wat? 

Stad Roeselare investeert jaarlijks fors in de herkenbaarheid en veiligheid van haar schoolomgevingen. Ook aan MSKA Campus Tant kan het veiliger.

Samen met de school heeft de Stad een aantal maatregelen uitgewerkt. Naast de algemene aanpassingen voor veilige schoolomgevingen, worden ook deze specifieke werken uitgevoerd.

Geschrankt parkeren

Om de maximumsnelheid van 30 km/u. beter te kunnen afdwingen in de schoolomgeving, richten we de parkeervakken anders in. We kiezen voor geschrankt parkeren (afwisselend aan linker- en rechterzijde), in plaats van enkel aan 1 kant te parkeren. Over het geheel van de Hugo Verrieststraat verdwijnen er geen openbare parkeerplaatsen.

Op het plan zie je waar je in de toekomst reglementair kan parkeren.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?