Voorlopig rijbewijs

Wat? 

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.


Model 3: voor alle categorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B.

 • Dit type voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.
 • Afhankelijk van de categorie krijg je het vanaf 18 jaar.
 • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen behalve voor categorie A.

Model 18: enkel voor categorie B

 • Je krijgt het vanaf 18 jaar en het is 18 maanden geldig.
 • Je mag rijden zonder begeleiding.
 • Je bent verplicht om 20 uur praktische rijles te volgen.
 • Ten vroegste na 3 maanden leg je met de rijschool een praktisch examen af.
 • Maximaal twee passagiers die minstens 8 jaar houder zijn van een rijbewijs B;

Model 36: enkel voor categorie B

 • Je krijgt het vanaf 17 jaar en het is 36 maanden geldig.
 • Je mag niet rijden zonder begeleider.
 • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen.
 • Ten vroegste na 3 maanden leg je met jouw begeleider en met een eigen wagen een praktisch examen af.
 • Met uitzondering van de begeleider(s) mag je geen passagiers vervoeren.
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.

Model 12: enkel voor categorie B

 • Je krijgt het vanaf 18 jaar en het is 12 maanden geldig.
 • Je kan dit aanvragen binnen de 3 jaar na het verstrijken van de geldigheidsdatum van het voorlopig rijbewijs M18 of M36.
 • Je mag niet rijden zonder begeleider.
 • Je bent verplicht om 6 uur praktische rijles te volgen.
 • Met uitzondering van de begeleider(s) mag je geen passagiers vervoeren.
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • Je kan onmiddellijk samen met de begeleider en met een eigen wagen het praktische examen afleggen.

De begeleider:

 • Heeft minstens acht jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs.
 • Werd de laatste drie jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen
 • Heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers).


   Voorwaarden: 

   Je bent niet langer dan drie jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.


   Bijkomende voorwaarden:

   • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
   • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

     
   Hoe? 
   • Het voorlopig rijbewijs vraag je aan bij de dienst Burgerzaken. Door het feit dat aangevraagde rijbewijzen slechts om de 4 dagen aan de stad bezorgd worden, kan een een rijbewijs pas 5 werkdagen na de aanvraag afgehaald worden. 
   • Wanneer je niet zelf het rijbewijs kan komen afhalen, is het mogelijk om een volmacht te geven aan een andere persoon. Het volmachtformulier vind je hier terug. Bij het afhalen van het rijbewijs is het noodzakelijk dat de persoon die het rijbewijs afhaalt steeds zijn of haar identiteitskaart kan voorleggen. 
   Wat meebrengen? 
   • Jouw identiteitskaart.
   • Een aanvraagformulier, dat krijg je bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen.
   • Voor het voorlopig rijbewijs model 36 vult de begeleider zijn/haar gegevens in op dit attest en ondertekent hij/zij het formulier.   
   • Eventueel attest van de rijschool waar je reeds een opleiding volgde.
   • Kopie van het rijbewijs of identiteitskaart van de begeleider(s).
   • Een pasfoto als de foto op jouw huidige identiteitskaart niet meer gelijkend is
   Prijs? 

   Gratis

   Verwante producten: 
   x
   Kan ik je helpen?
   Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?