Overzicht werken

Openingsuren & contact

Projecten Openbaar Domein

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(17/05) tot en van tot (enkel telefonisch )
Telefoon051 26 97 86
pod [at] roeselare.be

Werken Kattenstraat

De Handboogstraat zal ter hoogte van het kruispunt met de Kattenstraat afgesloten worden voor een rioolherstelling. De werken duren van maandag 17 mei tot en met vrijdag 21 mei. Doorgaand verkeer moet een omleiding volgen.

Werken Roelevard

Na de voorbereidende rioleringswerken, gaat Steenoven op maandag 3 mei van start met de bouw van het project Roelevard. Meer info vind je in de bewonersbrief en lees je online bij de laatste updates.

Werken Lichtervelde

Werken rotonde N32 - N35 

Op maandag 26 april start een nieuwe fase in de riolerings- en wegeniswerken in de Brugsebaan (N32) in Lichtervelde. Het verkeer van Roeselare naar Kortemark en omgekeerd verloopt via tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt N32 - N35.
Je leest er alles over in het persbericht.

Nutswerken Spanjestraat

Verschillende nutsmaatschappijen verwijderen oude nutsleidingen en leggen nieuwe leidingen aan. Allerlei kabels, onder andere voor de openbare verlichting, worden ondergronds gebracht. Deze werken verlopen vlot en zullen sneller klaar zijn dan voorzien. Als de weersomstandigheden goed blijven, zullen de nutswerken klaar zijn tegen begin juli. Dat is ideaal ter voorbereiding van de rioleringswerken, die voorzien zijn om in augustus 2021 te starten. 

 • Met de auto volg je het eenrichtingsverkeer in de richting van de Mandellaan.
 • Met de fiets volg je een alternatieve veilige route van en naar het centrum.
 • Te voet kan je altijd door langs één zijde van de weg.
   
 • Bewonersbrief | Omleiding

Werken Platanenstraat

Het Collievijverpad wordt volledig heraangelegd met focus op meer veiligheid voor fietsers en wandelaars. Om aan die heraanleg te kunnen beginnen, moet er in de Platanenstraat eerst een nieuwe pompput geplaatst worden. De heraanleg van het Collievijverpad in betonverharding duurt tot en met woensdag 30 juni.

De wijk het Groenpark is laag gelegen langs de Collievijverbeek. Door deze lage ligging, kan het rioolwater uit de wijk niet op een natuurlijke wijze van hoog naar laag worden afgevoerd. Op de kruising van de Platanenstraat met het Collievijverpad bevindt zich nu een klein pompputje dat wordt vervangen door een nieuwe kelder met een uitgebreide pompinstallatie. Deze werken duren tot en met vrijdag 30 april.

Godelieve leeft!

Werken De Zilten, Stadenstraat, Ter Reigerie

De werken in Ter Reigerie zijn op dit moment in uitvoering, vanaf het kruispunt Stadenstraat tot aan de Hoogleedsesteenweg, ook zijstraat Ter Reigerie. De werken omvatten het plaatsen van de definitieve wegenis, opritten, voetpaden en het herstellen van groenzones. De werken duren vermoedelijk tot eind mei / begin juni. 

Aansluitend op de werken in Ter Reigerie zal het stukje Stadenstraat, tussen Ter Reigerie en de Edmond Deleyestraat worden opengebroken voor de aanleg van nieuwe rioleringen. Nadien wordt de definitieve wegenis aangelegd. Deze werken duren vermoedelijk tot half juli.

Ter hoogte van de school Sint-Idesbald worden de laatste rioleringswerken uitgevoerd. Nadien volgt de aanleg van de definitieve wegenis, opritten en voetpaden, alsook het herstellen van groenzones. De werken duren van begin mei tot half juni 2021. 

De toegang naar woningen en werkplekken blijft zo goed mogelijk behouden, in afwachting van de aanleg van het definitieve wegdek. De omleidingen blijven behouden tot het einde van de werken.

Werken Infrabel

Vernieuwen seininrichting Roeselare-Lichtervelde

Infrabel vernieuwt de installatie naar een moderne digitaal gestuurde seininrichting tussen de Koning Leopold III-laan (Roeselare) en het station van Lichtervelde. De werken schuiven op naargelang de vooruitgang van het werk. 

De graafwerken starten op 1 maart en zullen ongeveer 6 maanden duren. De werken kunnen geluidshinder veroorzaken.

  Vernieuwingswerken Roeselare-Izegem

  Infrabel voert spoorvernieuwingswerken uit aan spoorlijn 66 tussen de Herdersstraat (Roeselare) en de Italianenlaan (Izegem). Zo worden onder meer de rails en de dwarsliggers vernieuwd. Dit is een mobiele werf, de werken schuiven op naargelang de vooruitgang van het werk. Omwille van het gebruik van zware machines, kunnen deze werken voor geluidshinder zorgen. 

  In het kader van deze  vernieuwingswerken moet Infrabel materiaal lossen. De loswerken gebeuren 's nachts (22.30 - 5.10 uur) van maandag 10 mei tot en met vrijdag 14 mei. Je leest de info in de bewonersbrief van Infrabel

  Fase 1: zaterdag 30 januari - vrijdag 5 maart 2021

  Fase 2: maandag 30 augustus - zondag 24 oktober 2021
  Meer info volgt.

  Werken Kerelsplein

  • Onder het voetbalveld worden er infiltratiebuizen gelegd.
  • Langs de laagbouw Tiereliere komt er een ondergrondse waterkelder.
    

  De werken kaderen binnen een project van “circulair water”.

  • Dit betekent dat afvalwater maximaal wordt hergebruikt.
  • Zo springt de Stad zuinig om met water en houden we de watervoorraden op peil.
    

  Om dat afvalwater te kunnen hergebruiken, bouwt de Stad op het Kerelsplein een retentie- en infiltratiebekken. Dat is een grote ondergrondse kelder die gebruikt wordt voor de opslag van water. Je leest de info ook in de bewonersbrief.

   Werken Agentschap Wegen en Verkeer

   Herinrichting Brugsesteenweg tussen Noordlaan en Koning Leopold III-laan

   Sinds 19 oktober 2020 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de aanleg van een aparte busbaan en comfortabele fiets- en voetpaden op de N32 Brugsesteenweg tussen de Noordlaan en de Koning Leopold III-laan. Gelijktijdig worden rioleringswerken uitgevoerd in opdracht van Aquafin om de wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.

   De rioleringswerken verlopen erg vlot, waardoor de aannemer al vroeger dan voorzien kon starten aan de onpare kant van de straat. Het verkeer richting centrum is altijd mogelijk. Door de wissel van kant, zal het verkeer voortaan op de reeds vernieuwde helft kunnen rijden.

   Vervanging openbare verlichting

   Fluvius zal op verschillende plaatsen de bestaande openbare verlichting vervangen door nieuwe duurzame LED-verlichting. Het gaat o.a. over:

   • Albrecht Rodenbachstraat (schoolomgeving)
   • Burgemeesterstraat (uitbreiden verlichting naar fietspad AZ Delta)
   • Bobijnstraat - Lijnwaadstraat (uitbreiden verlichting fietspadverbinding ‘Gitsegebied’)
   • Edmond de Leyestraat - Stadenkouter
   • Gitsestraat
   • Grote-Bassinstraat
   • Heilig-Kruisplein - Heilige-Donatusstraat
   • Honzebroekstraat
   • Jacob van Maerlantlaan
   • Juffrouw Lamotestraat
   • Kerkhofstraat
   • Kerkweg
   • Klaproosstraat - Kleine Korenbloemstraat - Korenbloemstraat
   • Leeuwerikstraat (schoolomgeving)
   • Merelstraat (schoolomgeving)
   • Moorseelsesteenweg
   • Noordmolenstraat - Onlede-erf - Onledeplein
   • Oude Diksmuidsestraat
   • Regenboogstraat - Orkaanstraat (gedeelte)
   • Rumbeeksesteenweg (tussen Koning Albert I-laan en Kloosterstraat)
   • Schoolstraat (schoolomgeving)
   • Sint-Corneliusstraat - Sint-Martinusstraat
   • Spanjestraat
   • Stadenstraat
   • Steenstraat (schoolomgeving)
   • Ter Reigerie
   • Vikingstraat - Walkurenstraat (schoolomgeving)
   • Wijnendalestraat (schoolomgeving)
     

   De hinder is zeer beperkt, er zijn geen omleidingen.

   Fiber to the Home

   Fiber is de technologie van de toekomst en maakt gebruik van licht om signalen te transporteren. Het is dus een pak sneller dan de traditionele koperkabels.

   Sleufwerken

   • Weststraat - Juffrouw Lamotestraat
   • Blekerijstraat
   • Arme-Klarenstraat
   • Meelstraat
   • Wallenstraat
   • Hoogleedsesteenweg - Handboogstraat - Kattenstraat
   • Grote-Bassinstraat
   • Klauwaardstraat
   • Zwarte-Leeuwstraat

   Gevelwerken 

   • Blekerijstraat
   • Wallenstraat
   • Arme-Klarenstraat
   • Huidevetterijstraat
   • Motestraat
   • Kermisstraat
   • Molenstraat
   • Bakkersstraat
   • Langemarkstraat
   • Iepersestraat (gedeelte)

   Blaaswerken (+ plaatsen bakken)

   • Molenstraat
   • Wallenstraat
   • Westlaan
     

   Deze werken veroorzaken geen hinder.

   x
   Kan ik je helpen?
   Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?