Verwarmingstoelage

Wat? 

De maximumprijs van huisbrandolie neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget.
Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.

Om die reden werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. 

Voorwaarden: 

Je gebruikt huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas om je woning te verwarmen.

Je behoort tot één van de volgende categorieën:

 • Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen.
 • Categorie 3: de personen met schuldenoverlast.

 

Behoor je tot één van bovenstaande categorieën, dan heb je recht op een verwarmingstoelage.

 • Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.
 • De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december. 
 • Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.
 • Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor  maximum 1500 liter brandstof.

 

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.

Hoe? 
 • De aanvraag kun je doen bij het Welzijnshuis Roeselare en binnen de 60 dagen na de levering. 
 • Stuur alle nodige documenten op naar het Welzijnshuis of maak een afspraak.
 • Het Welzijnshuis zal nagaan of je voldoet aan alle voorwaarden om de toelage te bekomen en jou hiervan op de hoogte brengen.

 

Wat meebrengen? 
 • Identiteitskaart betrokkene.
 • Factuur van de brandstoflevering: de factuur mag niet ouder zijn dan 60 dagen na levering brandstof.
 • Rekeningnummer betrokkene.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?