Opleidingscheques voor werknemers

Wat? 

Als je als werknemer of interimkracht een opleiding wil volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken, dan betaal je via opleidingscheques maar de helft van de kosten.

Voorwaarden: 

Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je bent werknemer of interimkracht en
  • je woont in Vlaanderen of het Brusselse Gewest
  • of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brusselse Gewest werkt. 
    
 • Je bent laag- of middengeschoold. Dat betekent dat je geen diploma hogere studies hebt, zoals een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid.
   
 • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dat betekent dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens jouw opleidingsverlof én dat je ze zelf betaalt.
   
 • Je kiest een opleiding die je kunt betalen met opleidingscheques.

Welke opleidingen?

 • Gewone opleidingen: Volg je jouw opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker én wordt de opleiding erkend in het kader van betaald educatief verlof, dan kun je ze met opleidingscheques betalen. Het is niet zo dat je daadwerkelijk betaald educatief verlof moet opnemen, jouw opleiding moet gewoon erkend zijn binnen dit stelsel. Bekijk welke opleidingen al dan niet erkend zijn.
 • Opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding. Volg je loopbaanbegeleiding, dan stel je samen met jouw loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een van de onderdelen kan zijn: een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken. Die opleiding kun je betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat:
  • Je de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker.
  • Je je opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en jouw loopbaanbegeleider ingevuld hebben. 

Opgelet: de eigenlijke loopbaanbegeleiding zelf betaal je met loopbaancheques.

Als je hooggeschoold bent, dan kom je alleen in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Die opleiding moet dan deel uitmaken van jouw persoonlijke ontwikkelplan.

Hoe? 

Zoek eerst op hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen voor de opleiding. Wil je bijvoorbeeld een opleiding volgen van 120 euro? Bestel dan voor 120 euro cheques. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques, jij de andere helft. Dat betekent dat je voor een opleiding van 120 euro maar 60 euro zelf betaalt. Bestel nooit voor een hoger bedrag dan je nodig hebt, want de opleidingsinstelling kan je geen geld teruggeven.

Je kunt jouw opleidingscheques bestellen:

 • Bij de VDAB op het gratis nummer 0800-30 700.
 • Online op de website van de VDAB. Je moet je daarvoor registeren.
 • In een VDAB-kantoor.
 • In een Werkwinkel.

Je kunt cheques aanvragen tot twee maanden na het begin van een opleiding. Ze blijven 14 maanden geldig.

Prijs? 

Per kalenderjaar kun je maximaal 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid betaalt de helft daarvan.

In bepaalde gevallen kun je een extra tegemoetkoming aanvragen:

 • Als je geen diploma secundair hebt en een bepaalde opleiding volgt.
 • Als je geen diploma hoger onderwijs hebt en een bepaalde opleiding volgt.
 • Als je tot een kansengroep behoort en een opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding.
Uitzonderingen: 

Je komt niet in aanmerking als:

 • Je zelfstandig bent.
 • Je een werkloosheidsuitkering krijgt.
 • Je werkt met een studentenovereenkomst en jonger bent dan 25.
 • Je werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst en jonger bent dan 25.
 • Je de opleiding volgt tijdens jouw werkuren.
 • Jouw werkgever de opleiding betaalt.

Voor opleidingen die je volgt als zelfstandige of die gevolgd worden in opdracht van jouw werkgever, kun je een beroep doen op de kmo-portefeuille.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?