Ervaringsbewijs

Wat? 

Een beroep kun je leren op school, maar ook door het dagelijks uit te oefenen. Op die manier doe je ervaring op en word je steeds beter in jouw job.

Een ervaringsbewijs is een officiële erkenning van die verworven bekwaamheid. Met een ervaringsbewijs bewijs je dat je de nodige vaardigheden hebt om een bepaald beroep uit te oefenen, ook al heb je niet voor dat beroep gestudeerd en heb je geen diploma of getuigschrift behaald.

Jouw ervaring wordt op die manier officieel erkend door de Vlaamse overheid, waardoor de werkgever zeker is van jouw capaciteiten. De werkgever hoeft bovendien niet opnieuw tijdrovende tests te laten uitvoeren: de tests die je tijdens de praktijkproef voor het behalen van het Ervaringsbewijs aflegt, zijn door werkgevers uit de sector opgesteld.

Voorwaarden: 

Het beroep waarvoor je een ervaringsbewijs wil krijgen, moet op de beroepenlijst staan. Die lijst wordt geregeld uitgebreid en aangepast.

Je moet:

  • 18 jaar of ouder zijn (volg je deeltijds onderwijs, dan mag je vanaf jouw 16de een aanvraag indienen).
  • In Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Je hoeft niet noodzakelijk al gewerkt te hebben in het beroep. In de meeste gevallen leert men vaardigheden door werkervaring, maar het is ook mogelijk dat je bepaalde competenties verworven hebt in jouw vrije tijd.

Hoe? 

1. Begeleiding (niet verplicht, maar wel nuttig want dan ben je beter voorbereid)

Zoek in de beroepenlijst naar het beroep waarvoor je een ervaringsbewijs wil en klik op de link. Daarna lees je waar je terecht kunt om het Ervaringsbewijs te behalen. Maak een afspraak. Tijdens een verkennend gesprek kom je te weten wat je moet kennen en kunnen om in aanmerking te komen voor het Ervaringsbewijs. De begeleiders vertellen je ook hoe de praktische proef zal verlopen.

2. Praktische proef

  • In het testcentrum krijg je de kans om aan te tonen dat je de vaardigheden die nodig zijn voor een bepaald beroep, onder de knie hebt.
  • Het resultaat wordt met jou besproken en je ontvangt een brief.
  • Enkele weken na een geslaagde proef krijg je jouw Ervaringsbewijs in de bus.

Ervaringsbewijzen hebben geen vervaldatum en blijven dus onbeperkt geldig.

Prijs? 

De begeleiding is gratis voor iedereen.

Voor de praktische proef zijn maximumbedragen vastgelegd:

  • Werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB en deeltijds leerplichtigen: gratis.
  • Zelfstandigen die tot een kansengroep (*) behoren: maximaal 25 euro.
  • Werknemers die tot een kansengroep (*) behoren en zelfstandigen: maximaal 50 euro.
  • Alle andere werknemers: maximaal 100 euro.

(*) Kansengroepen zijn laaggeschoolden (ten hoogste diploma secundair onderwijs), 45-plussers, personen met een handicap en allochtonen.

De kosten voor het vervoer van en naar het testcentrum worden volledig terugbetaald. Een verklaring op erewoord of een vervoerbewijs volstaan.

Als werknemer kan je bovendien gebruik maken van opleidingscheques. Op die manier betaal je slechts de helft.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?