Inlichtingenformulier vastgoedinformatie (notarisformulier)

Wat? 

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het stadsbestuur aangevraagd onder de vorm van een inlichtingenformulier vastgoedinformatie, ook wel ‘notarisformulier’ genoemd. 

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie bestaat uit:

  • Een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister).
  • Informatie over milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut.

 

Het stedenbouwkundig uittreksel kan ook apart worden aangevraagd.
 

Voorwaarden: 

De aanvraag gebeurt per perceel of per groep van aan elkaar palende percelen die van eenzelfde eigenaar zijn. Percelen die niet aan elkaar palen, zijn steeds onderwerp van een aparte aanvraag.
 

Hoe? 
Prijs? 
  • Inlichtingenformulier vastgoedinformatie: 75 euro
  • Stedenbouwkundig uittreksel (apart): 25 euro 

 

De aanvragen worden per kwartaal gefactureerd.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?