RUP Izegemsestraat

Wat? 

De Stad Roeselare maakt het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Izegemsestraat' op. De eerste stap in dit proces is een publieke raadpleging waarbij we input vragen aan de bevolking.

Deze periode liep van vrijdag 18 september tot en met maandag 16 november.

Participatiemomenten

We organiseerden twee participatiemomenten met een beperkt aantal deelnemers per sessie.

Waarom wordt RUP Izegemsestraat opgemaakt?

Door de stopzetting van de activiteiten van de meubelfabriek Decruy komt deze site aan de rand van het centrum van Rumbeke op korte termijn leeg te staan. Dit biedt kansen voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het RUP moet een antwoord bieden op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de site en zal een visie ontwikkelen voor het ganse bouwblok.

Dit gebeurt steeds in relatie met de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en andere goedgekeurde beleidsdocumenten. De opmaak van een start- en procesnota is de eerste stap in het proces, waarna deze documenten worden voorgelegd aan de bevolking in een publieke raadplegingsperiode.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt voor een bepaald gebied. Het vormt de basis om omgevingsvergunningen te beoordelen.

De uitgebreide info vind je online of in deze presentatie.

Het dossier online inkijken

Je kan de startnota, de bijhorende kaartenbundel en de procesnota hier online inkijken.
De verslagen van de participatiemomenten kan je hier vinden. 

Specifieke vraag over jouw eigendom? Contacteer Klaas Monkerhey (dossierbeheerder)

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?