Parkeerplaats voor personen met een handicap

Wat? 

Inwoners van Roeselare die in een zone met beperkte parkeertijd wonen en beschikken over een parkeerkaart kunnen een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van hun woning. Je doorloopt hiervoor een procedure. Wanneer een parkeerplaats aangelegd wordt, is zij niet persoonlijk voor de aanvrager. Elke persoon met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag op de aangelegde parkeerplaats parkeren.

Voorwaarden: 
 • Je bent inwoner van Roeselare.
 • Je hebt een parkeerkaart voor personen met een handicap.
 • Je hebt geen eigen garage of oprit met een minimumbreedte van 3 m.
 • Je bent zelf bestuurder van de wagen of iemand die inwoont, is bestuurder.
 • Er is geen parkeerplaats voor personen met een handicap binnen een straal van 100 m van je woning.
 • Je woont in een zone met beperkte parkeertijd ('blauwe zone')
  • deze voorwaarde vervalt wanneer je lijdt aan een snel degeneratieve aandoening en beschikt over een adviesrapport van een multidisciplinair team
  • of je woont buiten een zone met beperkte parkeertijd waar de parkeerdruk hoog is (binnen een straal van 100 meter van de woning hebben 75% van de woningen geen garage, oprit of carport én is er geen openbare parking).
Hoe? 
 • Je dient een aanvraag in.
 • De medeweker toegankelijkheid ontvangt jouw aanvraag, stelt een dossier op en geeft samen met dienst Mobiliteit en politie advies op basis van de voorwaarden.
 • Het dossier wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, waarna je schriftelijk op de hoogte gebracht wordt van de beslissing.
Prijs? 

Gratis.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?