Digitaal loket

Op het digitaal loket of e-loket van onze website kan je met enkele muisklikken heel wat zaken online regelen, aanvragen of doorgeven:

  • op elk moment (24 uur op 24, 7 dagen op 7)
  • op elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer, …)
  • op elk toestel (pc, laptop, smartphone, tablet, …)
     

Op deze manier hoef je geen rekening te houden met de openingsuren van onze diensten en kan je een verplaatsing en eventuele wachttijden vermijden.

Hoe kan je toegang krijgen tot het digitaal loket?

Handleiding akten en attesten

Onderstaande documenten kan je via het digitaal loket aanvragen

Titel Link
Aangifte permanente reclameborden Vraag online aan of Bekijk extra info
Aangifte schade aan openbaar domein Vraag online aan of Bekijk extra info
Aangifte schade burgerlijke aansprakelijkheid Vraag online aan of Bekijk extra info
Aangifte van een overlijden Vraag online aan
Aankondigingsborden plaatsen Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanleggen of aanpassen van voetpad of oprit Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanvraagformulier verlenging sluitingsuur Vraag online aan
Adoptie Vraag online aan of Bekijk extra info
Afschrift akte toekennen van Belgische nationaliteit Vraag online aan
Afschrift akte van naamwijziging Vraag online aan
Afschrift akte verkrijgen Belgische nationaliteit Vraag online aan
Attest van verblijf en nationaliteit Vraag online aan of Bekijk extra info
Attest van verblijf voor een huwelijk Vraag online aan of Bekijk extra info
Attest wijze van teraardebestelling Vraag online aan of Bekijk extra info
Bedeling flyers en promotiemateriaal Vraag online aan of Bekijk extra info
Bestuursdocumenten inkijken (openbaarheid van bestuur) Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs gezinssamenstelling Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van leven Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van nationaliteit Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van wettelijke samenwoning Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van woonst Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van woonst met historiek van adressen Vraag online aan of Bekijk extra info
Compensatie administratieve adreswijziging Vraag online aan of Bekijk extra info
Conformiteitsattest voor huurwoningen en kamers Vraag online aan
Echtscheidingsakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Erkenning van een kind Vraag online aan of Bekijk extra info
Evenement aanvragen Vraag online aan
Geboorteakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Horecavergunning Vraag online aan of Bekijk extra info
Huis-aan-huisverspreiding reclamedrukwerk Vraag online aan of Bekijk extra info
Huren van een sportzaal Vraag online aan
Huren van materiaal Vraag online aan
Huwelijksakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Inlichtingenformulier vastgoedinformatie (notarisformulier) Vraag online aan of Bekijk extra info
Inname van het openbaar domein Vraag online aan of Bekijk extra info
Inschrijving voor activiteiten, lessenreeksen en evenementen Vraag online aan
Inschrijving voor kampen en speelpleinwerking Vraag online aan
Internationaal (meertalig) uittreksel / akte Vraag online aan
Kandidaturen Eretekens voor Sportverdienste Vraag online aan
Keuze van de familienaam Vraag online aan of Bekijk extra info
Orgaandonatie Vraag online aan
Overlijdensaangifte Vraag online aan of Bekijk extra info
Overlijdensakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Parkeerplaats voor personen met een handicap Vraag online aan of Bekijk extra info
Parkeerplaats zorgverstrekkers voor of op jouw inrit Vraag online aan of Bekijk extra info
PIN- en PUK-code identiteitskaart aanvragen Vraag online aan
Plan Roeselare Ondernemen Vraag online aan of Bekijk extra info
Polio-inenting Vraag online aan
Premie afkoppeling afval- en regenwater Vraag online aan of Bekijk extra info
Reistoelating voor minderjarigen Vraag online aan of Bekijk extra info
Reserveren/huren van zalen Vraag online aan
Schattingscommissie aanvragen Vraag online aan of Bekijk extra info
Spontaan solliciteren Vraag online aan
Standplaats op de kermis Vraag online aan of Bekijk extra info
Standplaats op de openbare markt Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie groenbemester Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie grondontleding Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie knotten van wilgen of scheren van haag Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie plaatsen IBA Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie voor kinderopvanginitiatieven Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie voor vrijwilligerswerk in consultatiebureaus voor het jonge kind Vraag online aan
Subsidie zwaluwnesten Vraag online aan of Bekijk extra info
Tijdelijke wegwijzers plaatsen Vraag online aan of Bekijk extra info
Tombola Vraag online aan of Bekijk extra info
Uittreksel uit het bevolkingsregister Vraag online aan of Bekijk extra info
Uittreksel uit het strafregister (bewijs goed gedrag en zeden) Vraag online aan
Vergunning nachtwinkel Vraag online aan of Bekijk extra info
Vergunning niet-commerciële verkoop Vraag online aan of Bekijk extra info
Vergunning om koopwaar en voorwerpen uit te stallen op openbaar domein Vraag online aan of Bekijk extra info
Verhuis (adreswijziging) Vraag online aan of Bekijk extra info
Verhuis naar het buitenland Vraag online aan of Bekijk extra info
Verlenging concessie Vraag online aan
Verlenging concessie 15 jaar Vraag online aan
Verlenging concessie 30 jaar Vraag online aan
Verlenging eeuwigdurende concessie Vraag online aan
Vrijstelling van de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater Vraag online aan of Bekijk extra info
Waarborg openbaar domein terugvragen Vraag online aan
Wettelijk samenwonen Vraag online aan of Bekijk extra info
Wijzigen van naam of voornaam - Naamsverandering Vraag online aan of Bekijk extra info
Wijziging van de geslachtsregistratie Vraag online aan of Bekijk extra info
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?