Smart City Community

Een toekomstbestendige stad

In de slimme stad Roeselare staan inwoners centraal. Voor de Roeselaarse inwoners bouwen we verder aan een toekomstbestendige stad. Nieuwe technologische ontwikkelingen op het vlak van digitalisering, databeheer, ‘internet of things’ en communicatieversterking bieden nieuwe kansen, maar vergen ook aandacht voor privacyaspecten, data-analyse en de digitale kloof. Tegelijk maakt het de weg naar de stad als een echte ‘smart city’ meer dan ooit perspectiefvol. Door verbindingen te leggen, transformeren we verder naar een stad in verbinding.

Ondernemen maakt deel uit van het DNA van Roeselare. In de verdere transitie naar een slimme stad spelen ondernemers daarom ook een cruciale rol.

Smart City Community

Als ‘smart city’ brengen we een netwerk met Roeselaarse spelers samen rond slimme technologie, digitale vernieuwing, verbinding, …  in de Roeselaarse ‘Smart City Community’. Deze community bestaat uit

 • ondernemers
 • vertegenwoordigers uit het onderwijs
 • lokale overheden
 • en burgers
   

Wil je graag deel uitmaken van deze Community? Laat het ons weten!

Focusambities

De inhoud draait rond gemeenschappelijke uitdagingen en kansen alsook een aantal focus-ambities:

 • Slimme mobiliteit: het verzamelen van data en de inzet ervan voor dynamische verkeersgeleiding naar het centrum toe, slimme verkeerslichten in functie van het optimaliseren van de verkeersstromen, online zicht op parkeergebruik, datageneratie van camera’s, …
 • Slimme voeding en gezondheid: innovatie en digitalisering in de voedingssector, nieuwe opportuniteiten rond stadslandbouw, hergebruik van water en warmte, vernieuwing binnen de zorg.
 • Slimme waterbeheersing: de waterbeheersing preventief (via sensoren) en reactief benaderen, managen van regenwater, hergebruik van water, …
 • Slimme luchtkwaliteit en klimaat: de initiatieven die in het kader van het Klimaatplan verder worden uitgewerkt zoals energiegemeenschappen, hernieuwbare energie, ….
 • Slimme dienstverlening: initiatieven om vanuit de stad de dienstverlening nog gebruiksvriendelijker te maken voor de Roeselarenaar.
 • Dataverzameling en -beheer: initiatieven om data te beheren en in te zetten voor verbetering van de werking, ervaring van de klant, verbeterde processen, …
   

De Smart City Community anticipeert daarbij op nieuwe trends, verkent kansen en benadert gemeenschappelijke uitdagingen vanuit verschillende hoeken. De Community zet de gebruiker centraal en versterkt de spelers in de stad door activiteiten verder uit te bouwen, te leren van elkaar en contacten te leggen. Verschillende sectoren en domeinen versterken elkaar, en bouwen samen aan de digitale transformatie.

Inschrijven

Wil je graag deel uitmaken van deze Community? Meld je hier aan.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?