Aangifte schade burgerlijke aansprakelijkheid

Wat? 

Wanneer je schade lijdt (bv. je valt door een slechte staat van het voetpad) en je meent dat de stad hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden, dan kan je hier aangifte van doen. Dit vereenvoudigt de aangifte van het dossier door de stad bij haar verzekeringsinstelling. Het formulier biedt ook een leidraad om cruciale informatie (opmaak van een pv bij politie, bewijsstukken zoals foto's) niet over het hoofd te zien.

Voorwaarden: 

Het invullen van het formulier en het bezorgen aan de dienst Bestuurszaken van de stad is het startpunt van de aangifte. De rest van de procedure is in handen van de verzekeringsinstelling in samenspraak met de stad.

Wat meebrengen? 

Bewijsstukken, zowel van de schade, de oorzaak en het oorzakelijk verband tussen beide. De opmaak van een proces-verbaal door de politie is aangewezen.

Regelgeving: 

Art. 1382 BW

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?