Erfrechtverklaring

Wat? 

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft. Dit betekent dat de stad dit niet meer kan afleveren. 

Volgens artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek (in werking sinds 29 mei 2009) kan je overgaan tot de deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van:

 • Een akte van bekendheid opgemaakt door de notaris.
 • Een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een lokaal registratiekantoor van de FOD Financiën.
   

In principe heb je de vrije keuze, maar in volgende gevallen is de notaris verplicht een akte op te stellen en is het lokale registratiekantoor niet bevoegd:

 • Als er een testament is of een andere wilsverklaring.
 • Er een huwelijkscontract bestaat.
 • Voor onbekwame erfopvolgers (minderjarigen, onbekwaamverklaarden).
Voorwaarden: 

Je kan een attest van erfopvolging krijgen als je een wettelijke erfgenaam van de overledene bent.

Hoe? 

Afhankelijk van het bedrag van de erfenis en of er al dan niet een testament of huwelijkscontract bestaat, heb je een attest van erfopvolging of een akte van bekendheid nodig.

Wanneer het bedrag van de erfenis lager is dan 50.000 euro en er geen huwelijkscontract of testament bestaat, is een attest van erfopvolging nodig. In de andere gevallen moet er een akte van bekendheid aangevraagd worden bij de notaris. Ook wanneer er onbekwame erfopvolgers zijn, is een akte van bekendheid nodig. 

Adres:
Registratiekantoor te Kortrijk
Hoveniersstraat 31
8500 Kortrijk 
02 57 20 825 

Wat meebrengen? 

Indien je onmiddellijk een volledig ingevuld aanvraagformulier wenst te krijgen, raden wij je aan de volgende documenten mee te nemen naar het registratiekantoor:

 • Een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur.
 • Een kopie van het eventuele trouwboekje van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract).
 • Indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten daarenboven een kopie van het eventuele trouwboekje van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers of (half)zussen.
   

In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier.

De verklaringen die door de aanvrager worden gedaan in het aanvraagformulier moeten juist zijn en worden op eer gedaan.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?