Aanvraag tot financiële ondersteuning voor organisatoren voor kinderopvang baby's en peuters in Roeselare.

Dit aanvraagformulier beoogt een éénmalige financiële ondersteuning van organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters in Roeselare. 

 

Contactgegevens van de organisator kinderopvang 0-3 jaar
Schrijf hier het adres neer waar het kinderopvanginitiatief gevestigd is.
Contactgegevens van de verantwoordelijke uitbater van de kinderopvang 0-3 jaar
Je hoeft dit niet in te vullen als het adres hetzelfde is als bovenstaand adres.
Noteer hier jouw ondernemingsnummer (in geval van een vzw, bv, ...) of jouw rijksregisternummer (als privépersoon)
Je hoeft dit niet in te vullen als het telefoonnummer hetzelfde is als bovenstaand nummer.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg txt rtf html pdf doc docx ppt pptx odp xls xlsx ods xml zip.
Enkel voor de vergunde plaatsen die gesubsidieerd worden volgens trap 2, wordt gevraagd de meest recente documenten aan te leveren. Dit zijn het subsidieoverzicht en saldoberekening van 2021 of 2022 OF een officieel schrijven/mail van Kind en Gezin waarbij het bezettingspercentage berekend is. Voor plaatsen die niet gesubsidieerd (trap 0) of de basissubsidie (trap 1) ontvangen, worden geen bijkomende documenten gevraagd. Bij IKT-mix zijn de documenten mbt prestaties voor de plaatsen trap 2 wel vereist
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml zip.
Omschrijf kort waarvoor de extra middelen aangewend zullen worden.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?