Burgerbegroting Krottegem feestelijk afgesloten

14 mei 2024

In september 2022 werd het startschot gegeven voor de tweede Roeselaarse burgerbegroting. Speciaal voor Krottegem werd een totaalbudget van 200.000 euro beschikbaar gesteld.

Bewoners van Krottegem konden projecten indienen binnen de thema’s groen, ontmoeting en verbinding. Hier werd massaal gehoor aan gegeven met tal van voorstellen. Speciale aandacht werd besteed aan de inbreng van kinderen en jongeren door hen eigen budgetten toe te kennen. Vervolgens werden de ingediende ideeën onder begeleiding van de Stad uitgewerkt tot realiseerbare voorstellen.  

Na deze intensieve ontwerpfase konden de Krottegemnaren in april 2023 stemmen op hun favoriete projecten. Maar liefst 32 acties werden goedgekeurd en gingen in uitvoering, met de projectindieners als trekkers en de Stad als coach. De meeste projecten zijn intussen gerealiseerd, enkele krijgen straks vorm in het najaar. Verder zullen sommige projecten blijvend zichtbaar zijn in het straatbeeld, terwijl andere een meer tijdelijk karakter hebben.   

Op zaterdag 18 mei organiseerde de Stad een begeleide afsluitwandeling door de buurt, waarbij halt werd gehouden bij de verschillende projecten. Nadien kwamen alle indieners, sympathisanten en betrokken stadsmedewerkers samen in de gezellige tuin van buurthuis INVAL vzw om samen te toosten op het afgelegde traject.  

Ben je geïnteresseerd in de projecten van de Burgerbegroting Krottegem? Je vindt ze terug op participatie.roeselare.be/krottegem of in de brochure die onder meer te vinden zal zijn bij Krottegemse handelaars of verenigingen, in het Vrijetijdspunt of in ARhus.   

  • campagnebeeld Krottegem met urban art vrouw
Toon vergrote weergave in een popup (campagnebeeld Krottegem met urban art vrouw)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?