Indrukwekkend rapport voor Welzijnhuis

18 juni 2024

Elke dag zijn zo’n 130 medewerkers van het Welzijnshuis in de weer om burgers te helpen. Hun engagement is een spiegel van de verbondenheid die van Roeselare zo’n leefbare stad maken. Of het nu via directe ondersteuning van het Welzijnshuis, de slaapplekken in onze nachtopvang of de voedselhulp van de Sociale Kruidenier is: we zorgen voor wie het moeilijk heeft. 

Meeste mensen snel geholpen 

Elke week komen zo’n 143 nieuwe aanmeldingen binnen het Welzijnshuis. Burgers die hun hulp inroepen, kunnen vaak al na één gesprek geholpen worden. Bij complexere situaties start een begeleidingstraject. Dan krijgt de burger ondersteuning op heel wat vlakken. Budget- en schuldhulp, maar ook sociale en administratieve steun. Hulpverleners spreken altijd goed af welke stappen ze zullen ondernemen. Zo komt het tot een mooie samenwerking, om uiteindelijk de situatie terug op de rails te krijgen. Gemiddeld starten onze medewerkers wekelijks 43 nieuwe begeleidingstrajecten op, maar kunnen ze er ook 37 afsluiten. 

Diverse groep vindt hulp in het Welzijnshuis 

In 2023 konden de vier wijkteams van het Welzijnshuis gemiddeld 1.765 gezinnen per maand begeleiden. En dat zijn er 9% meer dan het jaar ervoor. Steeds meer mensen vinden dus hun weg naar hulpverlening. Vaak gaat het om relatief jonge mensen: 46% van de burgers die bij ons aankloppen zijn jonger dan 35 jaar.  

Veruit het grootste deel heeft de Belgische nationaliteit. Daarnaast is zo’n 8% van Afghaanse afkomst, terwijl 4% Palestijns is. Sinds de oorlog konden ook heel wat mensen uit Oekraïne terecht in het Welzijnshuis. Eind 2023 kregen 142 gezinnen sociale ondersteuning van het Welzijnshuis. 

Solidariteit op meerdere vlakken 

Eind 2023 ontvingen in totaal 868 mensen financiële steun in de vorm van een (equivalent) leefloon. Slechts 1,1% van de Roeselarenaars moet dus rondkomen met een leefloon. Daarmee doen we het beter dan het gemiddelde van de andere centrumsteden in Vlaanderen.  

Naast rechtstreekse financiële hulp, staat het Welzijnshuis ook paraat om opvang(kosten) te voorzien. Bijvoorbeeld voor bewoners van een woonzorgcentrum. Eind 2023 hadden 37 van hen nood aan ondersteuning in hun verblijfs- en zorgkosten. Of de mensen die doorverwezen zijn door Fedasil. In 2023 kregen 88 mensen een plek in het lokale opvangcentrum. Ten slotte zorgt de moderne nachtopvang ervoor dat dak- en thuislozen een veilige slaapplek hebben. Daar vangen we elke nacht gemiddeld 16 mensen op. Zo vermijden we dat ze noodgedwongen op straat moeten slapen. 

Ondanks alle sociale bijstand, moesten in 2023 toch nog zo’n 344 mensen per maand beroep doen op de voedselhulp van De Sociale Kruidenier

 

Het jaarverslag 2023 van het Welzijnshuis werd op de gemengde commissie van 18 juni toegelicht. 

  • campagnebeeld welzijnhuis met medewerker in het onthaal van het gebouw
Toon vergrote weergave in een popup (campagnebeeld welzijnhuis met medewerker in het onthaal van het gebouw)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?