Stad Roeselare zet met vernieuwde stedenbouwkundige verordening in op kwalitatieve stadsontwikkeling en verhoogde leefbaarheid.

18 maart 2024

Stad Roeselare introduceert een (ver)nieuw(d)e stedenbouwkundige verordening waarbij wordt gestreefd naar een nieuw evenwicht tussen stadsbeleving en leefbaarheid enerzijds en (grootschalige) stedenbouwkundige ontwikkelingen anderzijds. 

De verordening moet het startpunt zijn voor een dialoog tussen de Stad en ontwikkelaars, waarbij niet alleen ruimtelijke en architecturale aspecten maar ook vervoerscomfort, duurzame mobiliteit en klimaatrobuuste ontwikkeling een rol spelen. Elk project wordt uitgedaagd om zich in te passen in het DNA en de beleidsambities van de Stad, met aandacht voor aantrekkelijkheid, verwevenheid en ruimtelijke inpassing. Hier is het belangrijk om te benadrukken dat de groei en het ruimtelijk rendement zich moet concentreren op de kern. Het buitengebied kent een andere benadering als het gaat om groeikansen en extra ruimtegebruik.  

Om deze visie te realiseren, streeft de nieuwe stedenbouwkundige verordening naar meer ruimtelijke kwaliteit in de bebouwde omgeving. De verordening legt daarbij de nadruk op verschillende thema’s:  

 1. Comfortabel wonen en winkelen als motor voor stadsontwikkeling 

 • Streven naar leefbaarheid door het vastleggen van kwaliteitsnormen. 

 • Hoogwaardige beeldkwaliteit en harmonie met bestaande ruimtelijke context. 

 • Beter wonen met grotere terrassen en buitenruimte. Zo moet elke woonentiteit een bruikbare buitenruimte (koer, tuin of terras) hebben van minstens 10 m2.  

 1. Energietransitie 

 • Ruimtelijke ordening als basis voor een duurzame toekomst met aandacht voor nieuwe technieken. 

 1. Ontwerpen met groen en blauw 

 • Actieve inzet op open ruimte en private buitenruimte in stedelijke projecten. 

 • Verhoogde aandacht voor het ‘groenblauw netwerk’ en leefbaarheid van de stad. 

 • Bij nieuwe projecten moet 30% van de site onbebouwde open ruimte zijn en 15% functioneel, aaneengesloten open groene ruimte.  

 1. Mobiliteit en de modal shift (verandering van vervoerswijze) 

 • Beperken van de ruimtelijke voetafdruk van de auto, zonder autobereikbaarheid of goede parkeeroplossingen uit het oog te verliezen.  

 • Stimuleren van duurzame mobiliteit: deelwagens, elektrische laadinfrastructuur, ...   

 • Aandacht voor fietsen. Fietsstalplaatsen zijn dichtbij, zichtbaar en vlot bereikbaar. Voor een woning met 2 slaapkamers, moeten er 3 fietsparkeerplaatsen worden voorzien.  

 1. Omgevingsvergunning met lasten 

 • Koppeling van bepaalde lasten aan een omgevingsvergunning ingevolge de bijkomende taken die de overheid op zich dient te nemen.   

 

De formele procedure tot herziening van de algemene stedenbouwkundige verordening wordt volgende week ter goedkeuring (voorlopige vaststelling) voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna volgt het openbaar onderzoek van 30 dagen en het inwinnen van enkele verplichte adviezen. Op de gemeenteraad van juni hopen we de herziene verordening definitief vast te stellen om die vervolgens op 1 september 2024 in werking te laten treden.  

 

 • vrouw geniet van groen en zon in de stad
Toon vergrote weergave in een popup (vrouw geniet van groen en zon in de stad)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?