Overheidsopdrachten

Wat? 

Wil je zaken doen met de stad? 

e-Notification is het officiële webplatform waarop het stadsbestuur aankondigingen publiceert.

Kandidaten die willen opgenomen worden in onze databank voor het deelnemen aan onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking vooraf, kunnen

Vermeld duidelijk voor welk soort opdracht van werken, leveringen of diensten je graag opgenomen zou worden.

Wetgeving op overheidsopdrachten

Voor werken, leveringen en diensten moet het stadsbestuur altijd rekening houden met de wetgeving op de overheidsopdrachten. De basisbeginselen van die wetgeving zijn:

  • Iedereen die inschrijft voor een opdracht wordt op een gelijke en niet-discriminerende wijze behandeld.
  • Opdrachten worden zoveel mogelijk gegund na mededinging en op een forfaitaire grondslag.
  • Er wordt zoveel mogelijk transparant gehandeld.
     

Op deze manier kan het stadsbestuur steeds de beste keuze maken en zijn de kandidaten er zeker van dat de gunning van een opdracht op een correcte manier gebeurt.

Wetgeving 'werken met derden'

Deze wetgeving bevat bijzondere voorschriften over de werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten (Wet Welzijn 4 augustus 1996). Deze wetgeving is niet van toepassing voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, onderhevig aan de veiligheidscoördinatie. De basis van deze wetgeving vereist het afsluiten van een bijkomende overeenkomst. Het bestuur van Stad en OCMW Roeselare vindt het belangrijk om deze wetgeving ook toe te passen binnen de verschillende stadsdiensten.

Heb je hier vragen of opmerkingen over? Contacteer jouw contactpersoon bij de stads- en OCMW-diensten of bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW): 051 26 97 80 of preventie [at] roeselare.be

Borgstelling

Een borgstelling is een bedrag aan liquide middelen waarop het stadsbestuur van Roeselare aanspraak kan maken wanneer de aannemer, leverancier of dienstverlener niet in staat is de hem toevertrouwde opdracht volgens de contractuele voorwaarden en volgens de regels van de kunst uit te voeren.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?