Subsidies voor sociale tewerkstellingsprojecten

Wat? 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet subsidies voor tewerkstellingsprojecten van bedrijven, organisaties en instellingen die tot doel hebben alle groepen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Via het ESF-subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken. Ze richten zich op projecten met de volgende thema's:

  • Talenten activeren.
  • MV United (geen discriminatie tussen man en vrouw op de werkvloer).
  • Arbeidskansen geven.
  • Transnationaal.
  • Ondernemen met mensen.
  • Innovatie.
  • Kwaliteitsaudit.
Hoe? 

De Afdeling ESF van de Vlaamse overheid lanceert geregeld nieuwe oproepen voor in Vlaanderen gevestigde ondernemingen, vzw's en sectoren. Op de website kun je de lijst met nieuwe oproepen voor projecten raadplegen en zelf een projectvoorstel indienen. Om jouw onderneming te registreren, heb je een elektronische identiteitskaart (eID) of een federaal token nodig.

Prijs? 

Voor elke oproep gelden dezelfde generieke financiële criteria. Per oproep kunnen nog specifieke financiële criteria gelden. Die vind je terug in de respectievelijke oproepfiches.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?