Milieuvergunning

Wat? 

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt.

Sinds 2018 worden de bouwvergunning en de  milieuvergunning samengevoegd tot één vergunning, de omgevingsvergunning.
Het kan dus zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt voor milieu, voor stedenbouw, of voor beide.
Het luik Milieu wordt in de omgevingsvergunning  Ingedeelde Inrichting Of Activiteit (IIOA) genoemd.

De IIOA wordt ingedeeld in 3 klassen, afhankelijk van de mogelijke hinder van jouw bedrijf  voor mens en milieu:

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Voor klasse 1 en 2 heb je een omgevingsvergunning nodig.
Voor klasse 3 is er meldingsplicht.

Ook als burger kan je een omgevingsvergunning/melding nodig hebben, bijvoorbeeld bij het:

 • Plaatsen van een mazouttank of een propaangastank
 • Plaatsen van een airco of een warmtepomp
 • Wegpompen van grondwater voor het plaatsen van een kelder of zwembad
 • Aanleggen grondwaterput

Voorwaarden: 
 • Raadpleeg de VLAREM-rubrieken om na te gaan welke activiteiten meldings -of vergunningsplichtig zijn.
   
 • Heb je geen idee welke rubrieken bij jou van toepassing zijn, dan kan je de VLAREM-wegwijzer gebruiken.
  Dit is een hulpmiddel dat voor een beperkt aantal K.M.O.'s indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.
Hoe? 

Je kan je aanvraag (zowel omgevingsvergunning als een melding) digitaal indienen via het portaal van de Vlaamse Overheid: het omgevingsloket.

Voor meer info en inlichtingen kan je terecht bij de dienst Omgeving (op afspraak).
 

Heb je hulp nodig bij de opmaak van uw omgevingsvergunning?  Dan kan je terecht bij een milieu-adviesbureau. 

Regelgeving: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?