Vergunning nachtwinkel

Wat? 

Uitbaters en kandidaat-uitbaters van een nachtwinkel op grondgebied Roeselare, moeten over een exploitatievergunning beschikken. De vergunning moet bij de Stad aangevraagd worden. De vergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen nadat aan een aantal voorwaarden werd voldaan. De vergunning is geldig voor een periode van drie jaar. Hernieuwing is mogelijk, na een grondige herevaluatie.

Voorwaarden: 
 • De uitbating van een nachtwinkel wordt beperkt tot een gedeelte van de stad.
 • Nachtwinkels en phoneshops moeten 500 meter van elkaar liggen.
 • Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
Hoe? 
 • Uitbaters en kandidaat-uitbaters moeten hun vergunning aanvragen bij de Stad. Hiervoor moet je de nodige documenten voorleggen.
 • Wordt je aanvraag geweigerd, dan moet het college dat motiveren.
Wat meebrengen? 

Volgende documenten moet je bij het aanvraagformulier voegen:

 • Een kopie van de identiteitskaart
 • Indien van toepassing, een kopie van de beroepskaart
 • Een bewijs van goed zedelijk gedrag dat hoogstens drie maanden oud is
 • Bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of een kopie van de publicatie in het Belgische Staatsblad
 • Bewijs van aangifte bij de BTW-administratie
 • Bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
 • Bewijs van aansluiting bij een ziekenfonds
 • Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid (enkel bij vestigingen met een toegankelijke oppervlakte van meer dan 50 m²)
 • Recent attest van de kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de uitbater zijn bijdragen correct heeft betaald
 • Recent fiscaal attest waaruit blijkt dat de uitbater zijn belastingsplichten is nagekomen
 • Indien van toepassing, een recent attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • Bewijs van aanvraag voor een toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) om voedingsmiddelen in de omloop te brengen
 • Bij de verkoop van sterke dranken: een vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken
 • Bij de verkoop van tabak: de beroepsaangifte 108 van de douane en accijnzen
Prijs? 
 • Gratis
Uitzonderingen: 

Er worden geen uitbatingsvergunningen verleend voor nachtwinkels, shishabars en private bureaus voor telecommunicatie die zich in één van volgende gebieden bevinden:

 • Alle gebieden die zich buiten de Kleine Ring bevinden (deze ring wordt gevormd door Westlaan/Noordlaan (N32), H. Spilleboutdreef, K. Albert I-laan, Kaaistraat, Bruanebrug, Mandellaan, Koning Leopold III-laan en de Brugsesteenweg).
 • De interne zone, inclusief vermelde straten, die afgebakend wordt door volgende straten: St-Amandstraat, Noordstraat, Manestraat, Vrouwestraat, Grote Markt, Zuidstraat, Rumbeeksesteenweg, Koning Albert I Laan, Jules Lagaelaan, Ardooisesteenweg, Beversesteenweg.
 • De interne zone, inclusief vermelde straten, die afgebakend wordt door volgende straten: Brugsesteenweg, Gasthuisstraat, Rondekomstraat, Weverijstraat, Stationsplein, St-Amandstraat, Beversesteenweg en de Koning Leopold III-laan.

De afbakening op kaarniveau kun je hier raadplegen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?