Agrarische bedrijfshulp

Wat? 

Stad Roeselare geeft een jaarlijkse toelage aan de verenigingen voor onderlinge bedrijfshulp, die in Roeselare werkzaam zijn.

Voorwaarden: 

Om in aanmerking te komen voor het bekomen van deze toelage moet het doel van de vereniging bestaan in het verlenen van kosteloze onderlinge bedrijfshulp wanneer een bedrijfshoofd, lid van de vereniging, getroffen wordt door overlijden, ziekte, ongeval, natuurramp,…

Het respectievelijke bedrag wordt berekend op basis van het aantal werkende leden, die op het grondgebied van de stad Roeselare wonen.

Hoe? 

De aanvraag wordt jaarlijks gericht aan het college van burgemeester en schepenen in de loop van de maand oktober, met toevoeging van een lijst van werkende leden.

Wat meebrengen? 
  • Schriftelijke aanvraag

  • Lijst werkende leden

Regelgeving: 
  • Gemeentelijk reglement voor het toekennen van een stadstoelage aan de verenigingen voor onderlinge bedrijfshulp van 26 juni 1989
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?