Glastuinbouwzone

Wat? 

Uniek aanbod voor serrebedrijven

De WVI (West-Vlaamse Intercommunale) en MIROM ontwikkelen een glastuinbouwzone in Roeselare. De zone biedt  +/- 20 ha aan nieuwe ruimte voor de grootschalige glastuinbouw. Naast de gewone nutsvoorzieningen worden de terreinen uitgerust met restwarmte van de MIROM verbrandingsoven. De kavels zijn bedoeld voor telers uit de regio die in een project van duurzame clustering wensen te stappen.

 

Documenten infovergadering:

Het beleid zet in op duurzaamheid en clusteren voor de glastuinbouw

Grootschalige glastuinbouw voldoende ruimte bieden, is op vandaag niet evident. Het clusteren van verschillende glastuinbouwbedrijven in een daartoe voorzien bedrijventerrein biedt een uitkomst.

Een logische plek met de gepaste stedenbouwkundige bestemming laat ons toe:

 • aan efficiënt ruimtegebruik te doen
 • de mobiliteit te concentreren
 • een landschapsintegratie te voorzien

Het biedt de teler bovendien de nodige rechtszekerheid. Energie is uiteraard ook een cruciaal element.

Tot slot biedt clustering ook nog het voordeel dat een aantal gezamenlijke initiatieven kunnen georganiseerd worden, die de bedrijfsvoering ten goede komen:

 • samenwerking op het vlak van opvang en opslag van hemelwater
 • zuivering van restdrain en afvalwater
 • afvalbeheer

Roeselare: de ideale plek voor geclusterde glastuinbouw

Roeselare situeert zich in een gebied met een concentratie aan groenteteelt. Vanaf de jaren zeventig kwam de ontwikkeling van de groenteteelt in de daartoe zeer geschikte zandleemstreek op gang. In het Roeselaarse is ondertussen ook de glastuinbouw in volle ontwikkeling gekomen. De concentratie is zelfs structuurbepalend op Vlaams niveau.

Het Roeselaarse vormt een zwaartepunt in de groenteteelt op Vlaams niveau. Dit geldt evenzeer op het vlak van de industriële verwerking van groenten.

In de regio is vanaf de jaren zeventig het centrum van de Vlaamse diepvriesindustrie tot stand gekomen. Niet alleen de gunstige bodemgeschiktheid speelde een rol

 • ook de werking van het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw
 • de gespecialiseerde onderwijsinstellingen
 • en de Veiling REO te Roeselare speelden een ondersteunende of katalyserende rol.

De trend van reconversie naar groenteteelt onder glas heeft zich dus volledig doorgezet en is op vandaag een feit.

Het was dan ook logisch dat het ruimtelijk beleid van zowel de Stad als van Vlaanderen het nodige gedaan heeft om een specifieke zone voor geclusterde glastuinbouw te bestemmen. Daarmee wordt voor de sector de nodige rechtszekerheid gecreëerd om te investeren.

De Stad heeft het echter daarbij niet gelaten en heeft ook proactief ingezet op het doen omzetten van de plannen in realiteit. Ze trekt het project en doet daarvoor beroep op haar verlengstukken WVI en MIROM en heeft alle stakeholders samengebracht in een stuurgroep.

Twee regionale tuinders weerhouden

Eind 2015, begin 2016 werd het project in de markt gezet en werd het voorgesteld aan de sector van de glastuinbouwbedrijven. Na een intensief selectietraject werden twee regionale tuinders weerhouden voor de zone. Zij zullen als eerste de kans krijgen om in het gebied te investeren.

Het betreft de telers Luc Coghe uit Ardooie en Neegro uit Ingelmunster.

Elk beogen ze een investering van ongeveer 10 ha netto glasopstand te realiseren. Het betreft projecten waarbij op logistiek en infrastructureel vlak wordt samengewerkt en waarbij naast de traditionele WKK warmte en CO2 opwekking gewerkt zal worden met restwarmte van MIROM. Er zal jaarlijks 14.000 MWh thermische energie aangeleverd worden vanuit de verbrandingsinstallaties naar de serre van de tuinders. Deze energie creëert een goede aanvulling aan de totale energie die voorzien is door de geïnstalleerde WKK-installaties.

De finale onderhandelingen met de betrokken tuinders worden opgestart en de concrete investeringen worden nog dit jaar verwacht.

Het project wordt gerealiseerd met de steun van de Europese Unie en het Vlaams Agentschap Ondernemen.

 

   

  cartouche_projet_interreg_nllogo_aceao_logo_met_steun_via_pact_2020_kleiner

   

  x
  Kan ik je helpen?
  Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?