Machtiging ambulante handel

Wat? 

Een machtiging ambulante handel, of leurkaart, is een vergunning voor het verkopen van goederen en diensten buiten de handelsvestiging. Je hebt een machtiging nodig als je iets wilt verkopen op een markt of openbare plaats.

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent, heeft een machtiging ambulante handel nodig:

 • De natuurlijke persoon die voor eigen rekening werkt.
 • De verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een vennootschap of een vereniging.
 • De aangestelden van deze personen, vennootschappen of verenigingen.

Er zijn 3 soorten machtigingen:

 1. Machtiging als werkgever
  Deze machtiging wordt afgeleverd op naam van de werkgever - natuurlijk persoon - of op naam van de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Een machtiging op naam van de vennootschap wordt toegewezen via de persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

  Deze machtiging als werkgever geeft je toelating om een activiteit uit te oefenen:
  - Ofwel op alle plaatsen uitgezonderd aan huis bij de consument.
  - Ofwel op alle plaatsen en ook aan huis bij de consument.
   
 2. Machtiging als aangestelde B
  De machtiging als aangestelde B wordt afgeleverd op naam, en is dus niet uitwisselbaar. De machtiging als aangestelde B laat de uitoefening van de activiteit toe op alle plaatsen ook aan huis bij de consument.
   
 3. Machtiging als aangestelde A
  De machtiging als aangestelde A wordt afgeleverd op naam van de onderneming, en is uitwisselbaar tussen verscheidene personen. Maar elke persoon die aan ambulante handel doet, heeft een machtiging ambulante handel nodig. Met deze machtiging kan je niet aan huis verkopen.
Voorwaarden: 

Je kan een machtiging aanvragen als je:

 • Onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
 • Beschikt over de nodige beroeps- of arbeidskaart of er van vrijgesteld bent.
 • Als werkgever voldoet aan de kennis van bedrijfsbeheer.


Wie aan huis wenst te verkopen, moet voor de uitoefening van de activiteit ten huize van de consument een attest van goed zedelijk gedrag voorleggen of door het parket gemachtigd zijn om de activiteit uit te oefenen.

Onderdanen van buiten de Europese Economische Ruimte kunnen een machtiging als werkgever of als aangestelde B aanvragen als ze vrijgesteld zijn van een beroepskaart. Een machtiging als aangestelde A kan aangevraagd worden door onderdanen van buiten de Europese Economische Ruimte als die de juiste arbeidskaart of beroepskaart hebben (afhankelijk of hij de activiteit uitoefent als loontrekkende of als zelfstandige) of als zij daarvan vrijgesteld zijn.

Hoe? 
Prijs? 
 • De machtiging ambulante handel als werkgever kost € 150.
 • De machtiging als aangestelde A en B kost € 100.
Uitzonderingen: 

Voor sommige ambulante activiteiten heb je, vanwege hun specifieke aard, geen leurkaart nodig. Vaak zijn ze wel aan aparte voorwaarden onderworpen. Raadpleeg daarvoor de website van de FOD Economie of het ondernemingsloket.

 • De verkoop in het kader van een 'home party'.
 • De verkoop in het kader van handels-, ambachts- of landbouwbeurzen en tentoonstellingen.
 • De verkoop op braderieën, kerstmarkten, enzovoort.
 • De verkoop in het kader van een promotie door een handelaar, ambachtsman, kweker of producent (bijvoorbeeld een wijndegustatie).
 • De verkoop van voedingswaren door handelaars die met ambulante winkels een vast cliënteel bedienen.
 • De verkoop ten huize van een klant op diens uitdrukkelijk verzoek.
 • De rechtstreekse verkoop van producten door land- en tuinbouwers, kwekers of producenten op de plaats van productie (bijvoorbeeld hoeveproducten).
 • De occasionele verkoop door particulieren van goederen die je niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd hebt met de bedoeling ze te verkopen tijdens rommelmarkten of themamanifestaties. Met andere woorden, je mag occasioneel jouw zolder of garage leegmaken en op een rommelmarkt verkopen wat je te veel hebt. Of overtollige jonge duiven uit voorjaarsnesten verkopen.
 • De verkoop van voedingsproducten via een ambulante winkel bij een vast cliënteel.
 • De verkoop zonder handelskenmerk en met menslievend doel. Dat type verkoop vergt, in bepaalde gevallen, een voorafgaande vergunning van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?