Stemrecht vanaf 16 jaar Europese verkiezingen

Wat? 

Bij de komende Europese verkiezingen die plaats zullen vinden in 2024 (en samenvallen met de regionale en Federale verkiezingen) zal elke jongere die op de dag van de verkiezingen 16 jaar is, kunnen stemmen voor het Europees parlement.

Inwoners die beschikken over de Belgische nationaliteit moeten zich niet registreren hiervoor. Inwoners die een onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie kunnen vanaf de leeftijd van 14 jaar zich als kiezer registreren. 

 

Voorwaarden: 

Het registeren als kiezer kan vanaf 14 jaar. Wanneer je echter op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 16 jaar nog niet hebt bereikt, kan je het stemrecht toch nog niet uitoefenen.  Voor inwoners met de Belgische nationaliteit is een registratie dus niet nodig. 

Hoe? 

Iedere Roeselaarse inwoner die een onderdaan is uit een lidstaat van de Europese Unie kan vanaf de leeftijd van 14 jaar een aanvraag tot inschrijving op kiezerlijst voor de verkiezing van het Europees Parlment als volgt aanvragen:

 

Wat meebrengen? 

Aanvraag op papier op de dienst Burgerzaken

  • Zich persoonlijk aanmelden
  • Verblijfskaart + identiteitsdocument

 

Aanvraag op papier per post

  • Inschrijvingsformulier (voor inwoners van de EU)
  • Een kopie van het identiteitsdocument 
  • Door het persoonlijk karakter kunnen gezamenlijke zendingen (via de post) van verschillende aanvragen tot inschrijving niet aanvaard worden, met uitzondering van burgers die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?