BLING: digitale transformatie

Wat? 

Wat is BLING?

BLING – BLockchain IN Government

BLockchain IN Government (BLING) is een Europees gesubsidieerd project binnen het INTERREG Noordzeeregio programma. Het BLING-project wil de voordelen van een digitale transformatie bij overheden en kennisinstellingen tot bij de ondernemingen en burgers brengen. Het project past de expertise van kennisinstellingen toe op het speelveld van gemeenten en bovenlokale overheidsinstellingen om, via het gebruik van blockchaintechnologie, innovatie in de openbare sector om te zetten in klantgerichte dienstverlening.

Blockchain bevordert het gebruikersvertrouwen door het mogelijk te maken om systemen te bouwen die informatie delen en transacties vastleggen op een verifieerbare, veilige en permanente manier. De Blockchaintechnologie is dus een technologie die toelaat om een opeenvolgend proces van gegevens vast te leggen (zoals gegevens van eigendomsaktes, identiteitsgegevens,…). Het bijzondere aan het gebruik van de blockchaintechnologie is dat dit kan zonder centrale autoriteit. De gegevens worden immers op diverse plaatsen decentraal opgeslagen. Het kan gezien worden als een gedistribueerd grootboek. Vervalsingen of wijzigen zijn daardoor quasi onmogelijk, omdat ook alle op andere plaatsen bewaarde en afgesloten blokken gewijzigd zouden moeten worden. Door de ingewikkelde versleuteling is dit quasi onmogelijk.

Domeinen

BLING wil:

 • Modellen aanleveren om nieuwe/vernieuwde diensten te ontwikkelen met behulp van blockchain
 • Wettelijke beperkingen en beleidsmatige obstakels identificeren
 • Dieper inzicht verschaffen in de juiste use cases om met blockchain diensten te ontwikkelen
 • Security, safety, privacy en data protection samen met consumentenbescherming centraal plaatsen
 • Bewustwording creëren via events, tools en dienstverlening

Om dit te bewerkstellingen, werd het project opgedeeld in drie grote blokken: explore, enable en deliver. Binnen het luik ‘explore’ wordt gekeken waar blockchain mogelijks voor in aanmerking kan komen. In het luik ‘enable’ worden pilootprojecten opgezet, zodat de inschatting ook in praktijk kan uitgetest worden. Daarna vindt de fase van ‘deliver’ plaats, waarbij wordt gekeken naar opschaling en disseminatie van de resultaten en kennis.

Wat betekent BLING voor Roeselare?

Met Howest, binnen de kennisinstellingen momenteel één van de beste op het gebied van Blockchain, en de stad Antwerpen, zit Stad Roeselare ingebed in een goed Vlaams gezelschap. Door het aangaan van het partnershap binnen BLING,  leert Stad Roeselare ook heel wat van de toepassingen van blockchain bij de Europese partners binnen het BLING-project. Niet alleen de eigen ontwikkeling is dus belangrijk, ook de kennisdeling binnen het partnerschap leert nieuwe inzichten op.

Projecten in de kijker

Ondertussen is Stad Roeselare ook al een eerste toepassing van Blockchain aan het uittesten. Het pilootproject Healthy on the Blockchain/ Fit4Work Challenge 2021 biedt de mogelijkheid aan 20 medewerkers om coronaproof en met bescherming van hun privacy in beweging te blijven. Deze toepassing kadert binnen het Fit4Work programma van de stad. Medewerkers worden gedurende drie maanden opgevolgd door een personal coach op afstand. Om advies op maat te geven, dient de coach te beschikken over data. Deze data worden volledig privacyproof behandeld door middel van een blockchaintoepassing. De medewerkers dragen hiervoor een wearable rond de pols die hun stappen, hartslag en slaap meet. Deze metingen worden gevisualiseerd in een Fit4Work app. Op basis van die gegevens kan de coach vervolgens een beweegprogramma op maat samenstellen.

Over het project en de subsidie

Partners

In het partnerschap zijn dertien partners uit zes verschillende  landen betrokken. Dit zijn zowel overheden, bedrijven als kennisinstellingen.

 • Nederland: gemeente Groningen, gemeente Emmen, Provincie Drenthe en Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Zweden: Provincie Skane en Universiteit van Gothenburg
 • België: Stad Antwerpen, Stad Roeselare en Howest
 • Denemarken: Universiteit Aalborg
 • Duitsland: Universiteit Oldenburg
 • Verenigd Koninkrijk: South East of Scotland Transport Partnership (Sestran), Universiteit
  Edinburgh
Periode  
Budget

Het totale budget van BLING voor alle partners samen bedraagt 4.981.490 euro, waarvan 50% gesubsidieerd wordt door de EU, via het INTERREG Noordzeeregio programma.

Voor Roeselare bedraagt het budget 308.350 euro, waarvan 154.175 euro gesubsidieerd wordt.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?